Posjeta ambasadorice Kraljevine Španije <br>

22. maj 2012. godine - Ambasadorica Kraljevine Španije u Bosni i Hercegovini, Njena ekselencija Maria Aurora Mejia Errasquin posjetila je danas Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Ambasadoricu su primili predsjednik Ustavnog suda BiH Miodrag Simović, generalni sekretar Zdravko Đuričić i registrar Zvonko Mijan. Predsjednik Simović je upoznao ambasadoricu sa organizacijom, nadležnostima i rezultatima rada Ustavnog suda BiH u minulom periodu. Isto tako, predsjednik je ukazao i na probleme sa kojima se susreće Ustavni sud BiH, posebno u vezi sa finansijskom nezavisnošću Ustavnog suda BiH, potrebom tehničke modernizacije i fizičke sigurnosti Suda. Posebno je naglašena obostrana spremnost da se preduzmu daljnje aktivnosti s ciljem što uspješnije buduće saradnje.
Подијели