Posjeta ambasadorice Kraljevine Norveške <br>

15. februar 2012. godine - Ambasadorica Kraljevine Norveške u Bosni i Hercegovini, Njena ekselencija Vibeke Lilloe i međunarodni član Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Sven Marius Urke posjetili su danas Ustavni sud BiH. Razgovarali su sa delegacijom Ustavnog suda BiH na čijem je čelu bio predsjednik Suda, prof. dr. Miodrag Simović. Predsjednik Simović je upoznao ambasadoricu sa organizacijom, postupcima, nadležnostima i rezultatima rada Ustavnog suda BiH u minulom periodu. Isto tako, predsjednik je ukazao i na probleme sa kojima se Ustavni sud BiH susreće, posebno u vezi sa finansijskom nezavisnošću Ustavnog suda BiH, potrebom tehničke modernizacije i fizičke sigurnosti Suda. Sudija Ustavnog suda BiH Zlatko Knežević ukazao je na to da je potrebno stalno profesionalno educirati osoblje u Sekretarijatu Ustavnog suda BiH, te naglasio značaj saradnje Suda sa ustavnim sudovima i drugim pravosudnim organima u regiji, Evropi i svijetu. Ambasadorica Lilloe je naglasila da je rad Ustavnog suda BiH značajan i uspješan i pri tome istakla ulogu ove institucije u uspostavljanju demokratije i vladavine prava. Pri tome, ambasadorica je istakla dugogodišnju podršku Kraljevine Norveške pravosudnom sektoru, te izrazila želju da se u ovu podršku uključi i Ustavni sud BiH.
Подијели