Posjeta ambasadora misije OSCE-a u BiH

Gospodin Douglas Davidson, ambasador misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini je danas, 15.11.2007. godine, sa saradnicima posjetio Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Gospodina Davidsona dočekala je delegacija Ustavnog suda BiH u sastavu gospođa Hatidža Hadžiosmanović-Mahić, predsjednica Ustavnog suda BiH, gospodin Miodrag Simović, potpredsjednik Ustavnog suda BiH, gospođa Valerija Galić, potpredsjednica Ustavnog suda BiH, gospodin Dušan Kalember, generalni sekretar Ustavnog suda BiH i gospodin Faris Vehabović. Gosti su upoznati sa dosadašnjim radom Ustavnog suda, Ustavom definisanom pozicijom Ustavnog suda BiH u cjelokupnom pravnom sistemu Bosne i Hercegovine i određenim idejama usmjerenim ka učvršćivanju vladavine prava u BiH. Temom razgovora takođe su bila pitanja jurisdikcije Ustavnog suda BiH, sa naglaskom na apelacionoj nadležnost, te principi i načini rada Suda. Poseban osvrt dat je pitanju problema izvršenja sudskih odluka, a naročito odluka Ustavnog suda BiH i problemu sa kojima se Ustavni sud susreće usljed povećanja broja predmeta.
Подијели