Održan pripremni sastanak za XIV Kongres Konferencije evropskih ustavnih sudova

Delegacija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koju su sačinjavali Valerija Galić, potpredsjednica i Dušan Kalember, generalni sekretar, učestvovala je u radu Pripremnog sastanka za XIV Kongres Konferencije evropskih ustavnih sudova koji je održan 7. i 8. septembra 2006. godine u Vilniusu-Litvanija. Konferencija evropskih sudova je organizacija evropskih ustavnih sudova i drugih sličnih evropskih institucija koje imaju ustavnu jurisdikciju osnovana sa ciljem izmjene iskustava o ustavnoj praksi i jurisprudenciji u opštem evropskom kontekstu, kao i održavanja redovnih kontakata izmedju tih sudova i institucija na osnovi uzajamnog poštovanja i principa sudske nezavisnosti. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je punopravni član Konferencije evropskih ustavnih sudova od 2000. godine. Na sastanku se, pored ostalog, raspravljalo o prijemu novih punopravnih članova u Konferenciju evropskih ustavnih sudova i o datumu i temi XIV Kongresa. U punopravno članstvo Konferencije primljeni su ustavni sudovi Republike Srbije i Republike Crne gore i Vrhovni sud Danske. XIV Kongres Konferencije evropskih ustavnih sudova održaće se od 2. do 7. juna 2008. godine u Vilniusu-Litvanija. Osnovna tema o kojoj će se respravljati na Kongresu je «Problemi legislativnih praznina u ustavnoj jurisprudenciji».
Подијели