Обавјест за кандидате који су приступили писменом дијелу испита за избор шефа Кабинета предсједника Уставног суда Босне и Херцеговине

Обавјештавају се кандидати који су приступили писменом дијелу испита знања (тестирању) у оквиру процедуре јавног конкурса за избор шефа Кабинета предсједника Уставног суда Босне и Херцеговине да ће се прегледање и оцјењивање тестова обавити почетком септембра 2018. године.
Резултати писмене провјере знања ће се објавити (са шифрама под којима је тестирање обављено) на интернет страници Уставног суда БиХ, заједно с обавјештењем о термину одржавања усменог дијела испита знања (интервјуа), на који ће бити позвани кандидати који су положили писмени дио испита знања.

 

Подијели