О суду

Наслијеђе

Гледано са историјског становишта и проблема транзиције социјалистичких земаља, Босна и Херцеговина је један од ријетких примјера који се могу наћи у историји уставних судова, будући да је бивша Југославија једина земља која је још у социјалистичком режиму имала систем уставних судова 

Детаљније


Уставни положај

Устав Босне и Херцеговине (као Анекс 4 Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини), који је ступио на снагу 14. децембра 1995. године, обезбјеђује уставноправне оквире за организацију и функционисање Уставног суда на потпуно новим политичким и правним основама у односу на претходни период

Детаљније


Организација

Уставни суд сачињава девет судија, од којих шест судија бирају парламенти ентитета (Представнички дом Федерације Босне и Херцеговине бира четири, а Народна скупштина Републике Српске два), док преосталу тројицу бира предсједник Европског суда за људска права, након консултација са Предсједништвом Босне и Херцеговине 

Детаљније