Najava 54. sjednice Vijeća od pet sudija

Na osnovu člana 9. stav 1. i člana 34. stav 1. i člana 36. stav 1. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine zakazujem 54. sjednicu VIJEĆA OD PET SUDIJA za 13. septembar 2007. godine sa početkom u 9:30 sati
Dnevni red: I. Usvajanje zapisnika sa 53. sjednice Vijeća od pet sudija održane 16. jula 2007.godine II. Memorandum povodom zahtjeva za preispitivanje odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine br: AP 2557/05 od 20. oktobra 2006. godine AP 2462/05 od 20. oktobra 2006. godine III. Zahtjevi za preispitivanje odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine: 1. AP 1054/04 Rješenje zahtjev za preispitivanje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, broj AP 1054/04 od 13. 9. 2005. godine. IV. Razmatranje predmeta Vijeća od pet sudija: 1. AP 1054/04 PODNOSITELJ: Božo Krunić i dr. Pobijani akti/predmet apelacije:  protiv preinačenog dijela presude Okružnog suda u Trebinju broj GŽ-581/03 od 6. 10. 2004. godine. 2. AP 171/06 PODNOSITELJICA: Hurija Džafić i dr. AP 171/06; AP 1115/06; AP 1286/06 i AP 2557/06. Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena zbog nestanka i kasnijeg saznanja o nasilnoj smrti članova porodice za vrijeme rata na području Bosne i Hercegovine 3. AP 1143/06 PODNOSITELJICA: Mira Gojković i dr. Spojene su apelacije: AP-1143/06; AP-1506/06 i AP- 2555/06. Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena zbog nestanka lica za vrijeme rata na području Bosne i Hercegovine 4. AP 39/06 PODNOSITELJ: Ilija Simaković i dr. Spojene apelacije: AP-39/06, AP-211/06, AP-212/06, AP-522/06 i AP-526/06. Pobijani akti/predmet apelacije:  Apelacija podnesena zbog nestanka i kasnijeg saznanja o nasilnoj smrti članova porodice za vrijeme rata na području Bosne i Hercegovine. 5. AP 438/07 PODNOSITELJ: Nikola Rakonić Pobijani akti/predmet apelacije:  Presude Okružnog suda Banja Luka, broj Gž-1484/04 od 14. 11. 2006. godine. 6. AP 1375/06 PODNOSITELJ: Rodoljub Đukanović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda Bijeljina, broj Gž-533/05 od 27. 2. 2006. godine;  presuda Osnovnog suda Srebrenica, broj Rs-110/04 od 12. 5. 2005. godine. 7. AP 1388/06 PODNOSITELJICA: Rasema Okanović Pobijani akti/predmet apelacije:  presude Vrhovnog suda Republike Srpske, broj U-1179/04 od 8. 3. 2006. godine;  rješenje Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske, broj 05/5-534-4641/04 od 3. 8. 2004. godine;  zaključak Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu Opštinske uprave Opštine Kozarska Dubica, broj 05-534-1/3 od 23. 12. 2003. godine. 8. AP 1509/06 PODNOSITELJ: Slavko Todorović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda Tuzla, broj Gž-329/04 od 27. 2. 2006. godine;  presuda Općinskog suda Gračanica, broj P-406/03 od 30. 12. 2003. godine. 9. AP 1942/07 PODNOSITELJ: Boris Gašpar Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske broj 118-0-Kž-07-000 117 od 23. maja 2007. godine:  rješenje Okružnog suda Banja Luka-Posebno odjeljenje za organizovani i najteže oblike privrednog kriminala broj 011-0-Kv-07-000 026 od 17. 5.2005. godine 10. AP 2236/07 PODNOSITELJ: Mehmed Bećirević Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda Zenica, broj 004-0-Gž-07-000 675 od 12. 7. 2007. godine;  rješenje Općinskog suda Zavidovići, broj I-227/05 od 9. 2. 2007. godine. 11. AP 1001/06 PODNOSITELJ: Senad Pruščanović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-182/05 od 28. 2. 2006. godine. 12. AP 133/06 PODNOSITELJICA: Aida Hastor Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Goraždu, broj U-207/05 od 23. 12. 2005. godine;  rješenje Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata Sarajevo, broj UP-II-04/1-41-4075/05 od 2. 9. 2005. godine;  rješenje Službe za boračko-invalidsku zaštitu Općine Goražde, broj UP-I-05-1-41-1134/04 od 30.12.2004. godine. 13. AP 144/06 PODNOSITELJ: Hercegovina osiguranje d.d. Mostar Pobijani akti/predmet apelacije:  Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-509/04 od 15. 11. 2005. godine. 14. AP 429/06 PODNOSITELJ: Džemal Smajkan Pobijani akti/predmet apelacije:  Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-689/04 od 13. 12. 2005. godine;  Presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-914/04 od 14. 7. 2004. godine;  Presuda Općinskog suda u Kaknju, broj P-525/01 od 15. 4. 2004. godine. 15. AP 253/06 PODNOSITELJ: Tunjo Đulabić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj U-282/04 od 18. 11. 2005. godine;  rješenje Ministarstva prostornog uređenja i zaštita okolice Tuzlanskog Kantona, broj 12-06/2-23-1640/00 od 11. 4. 2003. godine;  rješenje Službe za stambene poslove opštine Tuzla, broj 05-02/3-23-5235/99 I 5022/99 od 12. marta 2002. godine. 16. AP 1596/07 PODNOSITELJICA: Anabela Brkić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda Novi Travnik, broj 006-0-Gž-06-000 682 od 22. 3.2007. godine. 17. AP 415/06 PODNOSITELJ: Đurađ Stojčić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Banja Luci, broj Gž-1688/05 od 13. 12. 2005. godine. 18. AP 2080/07 PODNOSITELJ: GP “Tom Cat”d.o.o. Tuzla Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, broj 003-0-Pž-07-000 075 od 17. 5. 2007. godine. 19. AP 2166/07 PODNOSITELJ: «Jadroagent Sarajevo» Međunarodna pomorska agencija sa o.o. Sarajevo Pobijani akti/predmet apelacije:  zbog neprovođenja rješenja o izvršenju Općinskog suda u Novom Travniku. 20. AP 371/06 PODNOSITELJI: Senad Avdić i Mehmed Pargan Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Gž-153/05 od 24. 11. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj P-32/04 od 21. 6. 2005. godine. 21. AP 438/06 (OD) PODNOSITELJ: Edin Mukanović Pobijani akti/predmet apelacije:  presude Kantonalnog suda Tuzla, broj Gž-1481/05 od 24. 11. 2005. godine. 22. AP 826/06 PODNOSITELJ: Hakija Džaferović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-392/05 od 26. 1. 2006. godine:  presuda Kantonalnog suda u u Zenici, broj Gž-386/04 od 6. 1. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Zenici, broj P-168/02 od 9. 4. 2004. godine. 23. AP 865/06 PODNOSITELJ: Dinko Galić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Doboju, broj U-45/05 od 24. 11. 2005. godine;  rješenje Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, broj 05-050-01-466/05 od 3. 5. 2005. godine;  zaključak Odsjeka Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Derventa, broj 05-050-14-145/02 od 26. 9. 2003. godine. 24. AP 1225/06 PODNOSITELJ: Suljo Čutuna Pobijani akti/predmet apelacije:  odluka o zahtjevu za isplatu penzije u punom iznosu i nepriznavanja ostvarenog radnog staža od strane Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar. 25. AP 1984/07 PODNOSITELJI: Dušan Ognjenović i Silvija Erental Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Banjaluci, broj Gž-1331/05 od 26. 4. 2007. godine;  presuda Osnovnog suda u Banjaluci, broj P-439/02 od 17. 6. 2005. godine. 26. AP 2518/06 PODNOSITELJ: Rešad Halilović Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena zbog neadekvatnog zdravstvenog tretmana za vrijeme trajanja mjere protvora u Kazneno-popravnom zavodu Sarajevo. 27. AP 987/06 PODNOSITELJ: Tuzlanski Kanton, koga zastupa Kantonalno pravobranilaštvo Tuzla Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-1074/05 od 20. 1. 2006. godine;  rješenje Općinskog suda u Tuzli, broj I-1876/05 od 27. 6. 2005. godine i 10. 6. 2005. godine. 28. AP 1069/06 PODNOSITELJ: Novara Tulić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-264/05 od 14. 2. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj-Rsž-122/04 od 22. 11. 2004. godine. 29. AP 1160/06 PODNOSITELJ: JKP «Gradska groblja» Visoko Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-605/04 od 22. 11.2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Pž-253/03 od 9. 12. 2003. godine;  presuda Općinskog suda u Visokom, broj Ps-34/02 od 13. 3. 2003. godine. 30. AP 1575/07 PODNOSITELJICA: Hasiba Đogić Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesna zbog dužine trajanja postupka pred Kantonalnim sudom u Bihaću, broj 001-0-Gž-07-000 801. 31. AP 3157/06 PODNOSITELJ: Esad Delalić i dr. Pobijani akti/predmet apelacije:  zbog neizvršenja rješenja Općinskog suda u Sarajevu, broj I-5349/05 od 31. 1. 2006. godine. 32. AP 185/06 PODNOSITELJ: Zvonimir Jelić Pobijani akti/predmet apelacije:  Apelacija podnesena zbog nedonošenja presude u razumnom roku u predmetu Općinskog suda u Širokom Brijegu 33. AP 2137/07 PODNOSITELJ: «Kreator» d.o.o. Sokolac Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, broj 014-0-Pž-06-000060 od 11. 7. 2007. godine;  rješenje Osnovnog suda u Sokocu, broj 089-0-Ps-06-000252 od 9. 5. 2007. godine. 34. AP 1290/06 PODNOSITELJICE: Radojka Šegrt i Mirjana Tomašević Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Trebinju, broj Gž-274/05 od 16. 2. 2006. godine;  presuda Osnovnog suda u Trebinju, broj P-115/04 od 16. 3. 2005. godine. 35. AP 1523/06 PODNOSITELJ: Rajko Vasilj Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda Široki Brijeg, broj 008-0-Gž-06-000 064 od 20. 3. 2006. godine. 36. AP 1919/06 PODNOSITELJ: Mitar Mihajlović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-58/05 od 13. 4. 2006. godine. 37. AP 2393/06 PODNOSITELJ: Tuzlanski kanton Tuzla, koga zastupa zakonski zastupnik Kantonalno pravobranilaštvo Tuzla Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda, broj Gž-1605/05 od 29. 5. 2006. godine. 38. AP 300/07 PODNOSITELJICA: Ljubinka Tunjić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Općinskog suda u Tuzli, broj P-816/05 od 29. 8. 2006. godine. 39. AP 1467/07 PODNOSITELJICA: Dževdana Lakić Sulejmanagić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj 009-0- Gž-06-000671 od 19. 2.2007. godine. 40. AP 3442/06 PODNOSITELJ: Predrag Tanasić i dr. Spoejene apelacije AP 3442/06, AP 3443/06, AP 3444/06, AP 627/07, AP 628/07, AP 629/07, AP 631/07, AP 632/07, AP 633/07, AP 634/07, AP 636/07, AP 866/07, AP 867/07, AP 898/07, AP 1551/07, AP 1553/07, AP 1554/07, AP 1615/07, AP 1616/07, AP 1617/07, AP 1618/07, AP 1619/07, AP 1621/07 i AP 1622/07 Pobijani akti/predmet apelacije:  protiv presuda Kantonalnog suda u Odžaku 41. AP 1563/07 PODNOSITELJ: Enver Hadžimešić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Goraždu, broj 005-0-Gž-07-000 086 od 30. 3. 2007. godine. 42. AP 3/06 PODNOSITELJICA: Mira Koprivica Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, roj Rev-361/03 od 29. 9. 2005. godine;  presuda Okružnog suda u Trebinju, broj Gž-22/03 od 25. 2. 2003. godine;  presuda Osnovnog suda u Trebinju, broj P-384/01 od 30. 10. 2001. godine. 43. AP 410/06 PODNOSITELJI: Rasim Aljović i Đžemila Aljović Pobijani akti/predmet apelacije:  Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-841/04 od 22. 9. 2005. godine. 44. AP 529/06 PODNOSITELJ: Hercegovačko-neretvanski kanton Pobijani akti/predmet apelacije:  Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-398/04 od 13. 12. 2005. godine;  Presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj Gž-775/03 od 15. 1. 2004. godine;  Presuda Općinskog suda I u Mostaru, broj P-449/96 od 3. 4. 2003. godine. 45. AP 790/06 PODNOSITELJ: Sefer Hodžić Pobijani akti/predmet apelacije:  Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-483/04 od 15. 11. 2005. godine;  Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-834/03 od 23. 3. 2004. godine. 46. AP 824/06 PODNOSITELJ: Niko Mihajlović Pobijani akti/predmet apelacije:  Rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-384/04 od 13. 1. 2006. godine;  Presuda Okružnog suda u Doboju, broj Gž-398/04 od 16. 8. 2004. godine;  Presuda Osnovnog suda u Modriči, broj P-110/03 od 23. 4. 2004. godine. 47. AP 2128/06 PODNOSITELJ: Zoran Bekić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-650/05 od 6. 4. 2006. godine;  rješenje Okružnog suda u Banjoj Luci, broj Gž-2588/02 od 21. 2. 2005. godine;  rješenje Osnovnog suda u Banjoj Luci, broj P-2571/00 od 12. 10. 2002. godine. 48. AP 2243/07 PODNOSITELJICA: Branka Kasagić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Rev-06-000 636 od 30. 3. 2007. godine;  rješenja Okružnog suda u Banjoj Luci, broj Gž-139/03 od 10. 6. 2005. godine;  rješenje Osnovnog suda u Gradišci, broj P-103/00 od 21. 2. 2002. godine;  presuda Osnovnog suda, broj P-48/94 od 2. 9. 1994. godine. 49. AP 556/07 PODNOSITELJICA: Milena Radovanović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-443/04 od 5. januara 2006. godine. 50. AP 2123/06 PODNOSITELJICA: Ljubinka Bodiroga Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Bijeljini, broj Gž-351/05 od 13. 4. 2006. godine;  presuda Osnovnog suda u Bijeljini, broj P-1074/04 od 28. 3. 2005. godine. 51. AP 2203/06 PODNOSITELJ: Hasan Midžić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj RSŽ-465/05 od 23. 5. 2006. godine;  presuda Općinskog suda u Bihaću, broj RS-1017/02 od 18. 2. 2005. godine. 52. AP 2426/06 PODNOSITELJ: Novo Ilić Pobijani akti/predmet apelacije:  odluka Komisije za ljudska prava pri Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, broj CH/01/7426 i dr. od 3. 7. 2006. godine. 53. AP 2453/06 PODNOSITELJ: M.Ć. Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj 1511/05 od 1. 6. 2006. godine;  presuda Općinskog suda u Mostaru, broj P-1607/04 od 7. 10. 2005. godine. 54. AP 2471/06 PODNOSITELJ: Slavko Flak Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-933/05 od 27. 6. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj Rsž-263/05 od 8. 6. 2005. godine. 55. AP 2524/06 PODNOSITELJICA: Ruža Mastilo Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Rev-06-000 040 od 13. 6. 2006. godine;  presuda Okružnog suda u Trebinju, broj Gž-521/04 od 25. 10. 2005. godine. 56. AP 2581/06 PODNOSITELJ: Tončo Hrkač Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-465/05 od 25. 5. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Širokom Brijegu, broj Gž-404/04 od 23. 12. 2004. godine. 57. AP 2593/06 PODNOSITELJICA: Nazifa Kenjar Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-723/05 od 15. 6. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj Rsž-529/02 od 30. 3. 2005. godine. 58. AP 1791/06 PODNOSITELJ: Srećko Žilić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, broj 014-0-Kž-06-000-020 od 20. 3. 2006. godine;  presuda Osnovnog suda u Višegradu, broj K-113/05 od 30. 1. 2006. godine. 59. AP 2355/06 PODNOSITELJ: Milutin Mikerević Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Uvl-15/05 od 29. 6. 2006. godine;  rješenje Okružnog suda u Doboju, broj U-23/04 od 1. 11. 2004. godine;  rješenje Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske Bijeljina-Filijala Doboj, broj 0001125830187 od 1. 10. 2002. godine. 60. AP 1223/06 PODNOSITELJ: Todor Mikić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Pž-297/05 od 19. 1. 2006. godine;  presuda Općinskog suda u Sarajevu, broj Ps-374/04 od 13. 3. 2005. godine. 61. AP 1067/06 PODNOSITELJ: «Slobodna Dalmacija» d.d. Split Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Gž-139/05 od 27. 12. 2005. godine. 62. AP 1236/06 PODNOSITELJ: «Tržnica» a.d. Banja Luka Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Banjoj Luci, broj Gž-2159/03 od 23. 1. 2006. godine;  presuda Osnovnog suda u Banjoj Luci, broj P-8832/99 od 17. 12. 2002. godine. 63. AP 1104/06 PODNOSITELJ: Obrad Obradović Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena zbog umanjenja isplate vojne penzije na osnovu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine. 64. AP 1082/06 PODNOSITELJICA: Gordana Šimić Pobijani akti/predmet apelacije:  Presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj Gž-1360/05 od 9. 2. 2006. godine;  Presuda Općinskog suda u Mostaru, broj P-1078/02 od 8. 3. 2005. godine. 65. AP 1142/06 PODNOSITELJ: Sadik Bahtić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj Kž-29/05 od 1. 2. 2006. godine;  presuda Općinskog suda u Sanskom Mostu, broj K-69/04 od 17. 1. 2005. godine. 66. AP 1158/06 PODNOSITELJ: Branko Kozomara Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Livnu, broj Gž-218/05 od 28. 11. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Livnu, broj P-606/04 od 2. 9. 2005. godine. 67. AP 1169/06 PODNOSITELJ: Husein Mujačić Pobijani akti/predmet apelacije:  informacija Ombudsmana Bosne i Hercegovine, broj 1382/04 od 21. 10. 2004. godine, u vezi sa pitanjem apelantovog radno-pravnog statusa. 68. AP 2044/07 PODNOSITELJ: «Veletekstil» d.o.o. Sarajevo Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj 009-0-Gž-06-002863 od 13. 2. 2007. godine;  rješenje Općinskog suda u Sarajevu, broj I-3774/04 od 30. 5. 2006. godine. 69. AP 2249/07 PODNOSITELJ: Mehdija Hodžić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-Kž-07-000187 od 10. 7. 2007. godine;  rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj 009-0-Kv-07-000036 od 5. 3. 2007. godine;  presuda Vrhovnog suda, broj Kž-475/02 od 20. 11. 2002. godine;  presuda Kantonalnog suda, broj K-33/02 od 2. 8. 2002. godine. 70. AP 1259/06 PODNOSITELJICA: Ramiza Hodžić Pobijani akti/predmet apelacije:  apelantica traži da Ustavni sud odluči o naknadi štete koju je pretrpio njen sin, Rusmir Hodžić, kao ratni zarobljenik u logoru. 71. AP 912/06 PODNOSITELJI: Rajko Čužić iz Mostara i Stipe Čužić iz Trogira Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena zbog nepostupanja Općinskog suda u Širokom Brijegu u postupku izvršenja uklanjanja bespravno izgrađenog objekt. 72. AP 921/06 PODNOSITELJICA: Munevera Zinhasović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-960/04 od 27. 10. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-218/04 od 8. 6. 2004. godine;  presuda Općinskog suda u Sarajevu, broj P-1241/01 od 2. 4. 2003. godine. 73. AP 1135/06 PODNOSITELJICA: Borka Nedeljković Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-701/04 od 22. 12. 2005. godine,  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-1184/03 od 25. 6. 2004. godine;  presuda Općinskog suda u Gračanici, broj P-261/02 od 29. 4. 2003. godine. 74. AP 1005/06 PODNOSITELJICA: Enisa Džino Pobijani akti/predmet apelacije:  Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-2191/05 od 27. 2. 2006. godine. 75. AP 1110/06 PODNOSITELJ: Mersid Tiro Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Goraždu, broj 005-0-Gž-06 000 015/04 od 10. 2. 2006. godine;  rješenje Općinskog suda u Goraždu, broj UF-I-88/05 od 30. 12. 2005. godine. 76. AP 990/06 PODNOSITELJ: Filip Rajkovača Pobijani akti/predmet apelacije:  neizvršenje Rješenja Osnovnog suda u Doboju, broj I-305/04 od 14. 10. 2004. godine. 77. AP 1164/06 PODNOSITELJ: Marko Falak Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-571/04 od 13. 12. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj Gž-285/02 od 15. 4. 2004. godine. 78. AP 231/06 PODNOSITELJ: Dejan Mališ Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena zbog neizvršavanja rješenja o izvršenju Osnovnog suda Banja Luka, broj I-1557/05 od 6. 7. 2005. godine. 79. AP 1148/06 PODNOSITELJ: Adem Hadžić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda Mostar, broj 007-0-U-06-000 016 od 3. 2. 2006. godine;  rješenje Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline Hercegovačko neretvanskog kantona, broj UP-09-03-25-803/02 od 21. 11. 2005. godine;  rješenje Odjela za stambene poslove i obnovu grada Mostara, broj 07/II-3-912799 od 17. 9. 2004. godine 80. AP 1759/06 PODNOSITELJ: Ibrahim Sarajlija Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj Rsž-542/05 od 8. 5. 2006. godine;  presuda Općinskog suda u Bihaću, broj RS-972/02 od 27. 2.2004. godine. 81. AP 2138/07 PODNOSITELJ: Juso Vrčić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Općinskog suda Mostar, broj Su-2087/07 od 2. 7. 2007. godine. 82. AP 2314/06 PODNOSITELJICA: Azra Babić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-4/05 od 28. 3. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda Sarajevo, broj Gž-2002/03 od 27. 2. 2004. godine;  presuda Općinskog suda Sarajevo, broj P-1675/00 od 8. 7. 2003. godine. 83. AP 1041/06 PODNOSITELJ: Petar Dušanić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj U-656/01 od 25. 1. 2006. godine. 84. AP 1849/06 PODNOSITELJ: Milovan Milaković Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Banja Luci, broj Ž-440/04 od 12. 5. 2006. godine. 85. AP 1981/06 PODNOSITELJ: Hercegovačko-neretvanski Kanton, kojeg zastupa Kantonalno javno pravobranilaštvo Mostar Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-227/05 od 25. 4. 2006. godine. 86. AP 2340/07 PODNOSITELJ: Samir Halilović Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Už-125/03 od 9. 5. 2007. godine;  rješenje Kantonalnog suda Travnik, broj U-111/02 od 18. 2. 2003. godine;  rješenje Ministarstva prostornog uređenja, obnove i povratka, broj 04-23-1077/00 od 10. 7. 2002. godine;  rješenje Općine Travnik-Službe za stambeno komunalne poslove, broj 04/VII-372-749/98 od 11. 5.2000. godine. 87. AP 840/06 PODNOSITELJ: Zdravko Križanović Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Novom Travniku, broj Gž-779/05 od 8. 12. 2005. godine;  rješenja Općinskog suda u Travniku, broj P-63/03 od 24. 8. 2005. godine. 88. AP 1153/06 PODNOSITELJ: Golub Vujičić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-347/04 od 5. 1. 2006. godine;  presuda Okružnog suda u Banjoj Luci, broj Gž-2033/02 od 20. 2. 2004. godine;  presuda Osnovnog suda u Banjoj Luci, broj P-376/01 od 4. 6. 2002. godine. 89. AP 1182/06 PODNOSITELJICA: Danica Nestorović Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-1037/05 od 27. 1. 2006. godine;  rješenje Općinskog suda u Tuzli, broj O-774/02 od 28. 4.2005. godine. 90. AP 1246/06 PODNOSITELJICA: Jelisavka Vraneš Pobijani akti/predmet apelacije:  odluka Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica iz Aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma, broj R-575-620-1/1-01-596/04 od 17. 3. 2006. godine. 91. AP 1279/06 PODNOSITELJ: Branko Stamenić Pobijani akti/predmet apelacije:  radi regulisanja pitanja isplate penzije. 92. AP 1282/05 PODNOSITELJ: Ivan Pandžić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-350/05 od 2. 2. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-1427/02 od 8. 11. 2004. godine;  presuda Općinskog suda u Sarajevu, broj P-609/01 od 21. 5. 2002. godine. 93. AP 1358/06 PODNOSITELJI: Šefika i Zijad Suljanović Pobijani akti/predmet apelacije:  zbog nedonošenja odluke u razumnom roku u postupku pred Općinskim sudom u Velikoj Kladuši. 94. AP 1433/06 PODNOSITELJ: Bogoljub Ristić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Banjaluci, broj Gž-603/03 od 27. 3. 2006. godine. 95. AP 1465/06 PODNOSITELJ: Privredna banka Sarajevo dd Sarajevo Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Mostaru, broj Gž-717/05 od 16. 3. 2006. godine. 96. AP 1771/06 PODNOSITELJICA: Jadranka Vujinović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-927/02 od 23. 7. 2003. godine. 97. AP 1491/06 PODNOSITELJICA: Hermina Stojanović-Burda Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj U-850/03 od 29. 3. 2006. godine. 98. AP 1636/06 PODNOSITELJ: Željko Bojić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Sarajevo, broj U-422/05 od 6. 4. 2006. godine. 99. AP 2346/07 PODNOSITELJ: Haso Vranj Pobijani akti/predmet apelacije:  odluka Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih osoba i izbjeglica, broj R-532-1386-1/1-01-349-12-46/07 od 16. 4. 2007. godine;  odluka CRPC, broj R-532-1386-1/1-01-349-12/06 od 27. 10. 2006. godine. 100. AP 1736/06 PODNOSITELJ: Stevo Škrivan Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-121/05 od 21. 3. 2006. godine;  rješenja Okružnog suda u Trebinju, broj Gž.454/04 od 16. 12. 2004. godine:  rješenje Osnovnog suda u Trebinju, broj P-399/01 od 1. 10. 2004. godine. 101. AP 1748/06 PODNOSITELJ: Ilija Čančarević Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Doboju, broj Gž-44605 od 11. 5. 2006. godine;  rješenje Osnovnog suda u Modriči, broj P-184/01-Š od 14. 3. 2005. godine. 102. AP 1880/06 PODNOSITELJICA: Nada Đurđević Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Banja Luci, broj Ž-536/05 od 18. 5. 2006. godine. 103. AP 1978/06 PODNOSITELJ: Nebojša Cvijetinović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-54/05 od 31. 3. 2006. godine;  presuda Okružnog suda u Banjoj Luci, broj Gž-1623/03, od 23. 8.2004. godine;  presuda Osnovnog suda u Banjoj Luci, broj P-I-97/98 od 6. 3. 2003. godine. 104. AP 2097/07 PODNOSITELJ: Nedžad Šehović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj 007-0-Gž-07-000 532 od 30. 5.2007. godine. 105. AP 2135/06 PODNOSITELJ: Ćazim Hrvić Pobijani akti/predmet apelacije:  akt Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog Kantona Tuzla, broj Kta. 1180/04 od 2. 6. 2006. godine;  akt Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog Kantona Tuzla, broj Kta. 1180/04 od 4. 5. 2006. godine. 106. AP 3139/06 PODNOSITELJ: Rajko Miličević Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, Uvl-16/05 od 1. 11. 2006. godine;  presuda Okružnog suda u Doboju, U-21/04 od 1. 11. 2004. godine;  rješenje Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, broj: 1017801389 od 6. 10. 2003. godine,  rješenje Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, Filijala Doboj, broj 0001017801389 od 1. 10. 2002. godine. 107. AP 3163/06 PODNOSITELJ: Jasmin Jagodić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 003-0-Gž-06-000174 od 24. 10. 2006. godine;  presuda Općinskog suda u Živinicama, broj P. 175/05 od 23. 11. 2005. godine. 108. AP 3192/06 PODNOSITELJ: Dragoljub Milić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Banjoj Luci, broj 011-0-Gž-06-001299, od 20. 10. 2006. godine. 109. AP 3009/06 PODNOSITELJ: Ante Aničić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Mostaru, broj Gž-1199/04 od 14. 4. 2005. godine. 110. AP 3026/06 PODNOSITELJICA: Nada Petrović Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Banja Luci, broj 011-0-U-06-000131/06 od 23. 8. 2006. godine. 111. AP 1905/06 PODNOSITELJ: Fikret Hodžić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Bihaću, broj Gž-1099/05 od 8. 6. 2006. godine;  rješenje Općinskog suda u Sanskom Mostu, broj I-44/05 od 14. 3. 2006. godine. 112. AP 1917/06 PODNOSITELJ: Vladimir Bodulović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Doboju, broj U-94/05 od 19. 4. 2006. godine, rješenja Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, broj 05-050-01-721/05 od 30. 6. 2005. godine;  zaključak Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske - Odsjek u Derventi, broj 05-050-14-35/02 od 30. 9.003. godine. 113. AP 1936/06 PODNOSITELJICA: Dobrinka Koprivica Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Bijeljini, broj 012-0-Gž-06-000-401 od 9. 6. 006. godine;  rješenje Osnovnog suda u Zvorniku, broj Rs-31/05 od 11. 4. 2006. godine. 114. AP 1964/06 PODNOSITELJ: Amir Pašalić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Bihaću, broj Gž-1023/05 od 29. 5. 2006. godine. 115. AP 2297/06 PODNOSITELJ: Smail Maksumić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-446/05 od 25. 4. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj Gž-638/04 od 10. 2. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Konjicu, broj P-56/02-i od 30. 4. 2004. godine. 116. AP 2450/06 PODNOSITELJICA: Mirjana Bilić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Rev-06-000 098 od 13. 6. 2006. godine;  rješenje Okružnog suda u Banja Luci, broj Ž-471/03 od 4. 10. 2005. godine. 117. AP 2521/06 PODNOSITELJICA: Asija Hadžić i dr. Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-452/05 od 8. 6. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj Gž-293/02 od 7. 12. 2004. godine;  presuda Općinskog suda u Sanskom Mostu, broj P-3/02 od 11. 2. 2002. godine. 118. AP 2632/06 PODNOSITELJICA: Sejida Spahić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-811/05 od 30. 5. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-1178/04 od 27. 1. 2005. godine. 119. AP 2693/06 PODNOSITELJICA: Marina Mišetić-Zeljko Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-1030/05 od 6. 7. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Širokom Brijegu, broj Gž-152/05 od 19. 5. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Širokom Brijegu, broj P-283/04 od 21. 2. 2005. godine. 120. AP 1992/06 PODNOSITELJICA: Sanela Ahmed Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Už-316/04 od 26. 4. 2006. godine;  rješenje Kantonalnog suda u Zenici, broj U-41/04 od 19. 4. 2004. godine;  rješenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona, broj 12-23-1154/98 od 9. 1. 2004. godine;  rješenje Službe za opću upravu i stambene poslove Općine Zenica, broj 03-372-4609/98 od 26. 2. 2003. godine. 121. AP 2941/06 PODNOSITELJ: Ibrahim Sarajlija Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, Rev-342/05 od 18. 4. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj Gž-301/02 od 10. 9. 2004. godine. 122. AP 1656/06 PODNOSITELJ: Mirjana Rutešić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-1812/05 od 6. 3. 2006. godine;  presuda Općinskog suda u Sarajevu, broj P-317/01 od 21. 3. 2005. godine. 123. AP 1943/06 PODNOSITELJICA: Džemila Muratović Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje Mostar – Kantonalna administrativna služba Tuzla, broj 110-48676-86 od 21. 4. 2006. godine. 124. AP 2124/07 PODNOSITELJ: Miodrag Lukić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Doboju, br. 013-0-Pžp-07-000 184 od 28. 6. 2007. godine i 013-0-Pžp-07-000 007 od 22. 2. 2007. godine;  rješenje Osnovnog suda u Doboju, br. 085-0-Pr-06-005 482 od 11. 5. 2007. godine i 085-0-Pr-06-005 482 od 15. 11. 2006. 125. AP 2127/06 PODNOSITELJ: Rodoljub Kolarević Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena zbog neizvršenja Presude Općinskog suda u Velikoj Kladuši, broj RS-302/04 od 9. 3. 2005. godine. 126. AP 2304/06 PODNOSITELJ: D.o.o. «Smrča» Bosanska Krupa Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj K-64/05 od 24. 4.2006. godine. 127. AP 2882/06 PODNOSITELJ: Nikola Ćorić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-769/05 od 4. 7. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj Gž-1235/04 od 14. 3. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Mostaru, broj P-1961/97 od 15. 10. 2004. godine. 128. AP 2916/06 PODNOSITELJI: Milomir Mališ i Zoran Ostojić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Trebinju, broj Gž-639/05 od 23. 8. 2006. godine. 129. AP 3239/06 PODNOSITELJ: Mirzet Hasić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-1120/05 od 7. 11. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj Gž-1004/03 od 20. 4. 2005. godine;  presuda Opštinskog suda u Sanskom Mostu, broj P-269/02 od 29. 11.2002. godine. 130. AP 3319/06 PODNOSITELJI: Sulejman Ćorović i Senahid Mušić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-1443/05 od 10. 10. 2006. godine;  presuda Opštinskog suda u Živinicama, broj P-193/05 od 5. 7. 2005. godin 131. AP 3348/06 PODNOSITELJ: Senad Destanović i dr. Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-009-0-Gž-06-000 037 od 27. 10. 2006. godine. 132. AP 532/06 PODNOSITELJ: Fatmir Alispahić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Gž-147/05 od 24. 11. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj P-160/03 od 11. 5. 2005. godine. 133. AP 1045/06 PODNOSITELJ: Nenad Mihaljević Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena zbog dužine trajanja postupka u predmetu broj 04-372-63/00 pred Odjeljenjem za opštu upravu i boračko - invalidsku zaštitu Opštine Kozarska Dubica. 134. AP 1187/06 PODNOSITELJ: Mile Rosić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Kž-208/05 od 14. 2. 2006. godine.
Predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Hatidža Hadžiosmanović-Mahić
Подијели