Najava 52. sjednice Vijeća od pet sudija

Na osnovu člana 9. stav 1. i člana 34. stav 1. i člana 36. stav 1. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine zakazujem 52 sjednicu VIJEĆA OD PET SUDIJA za 26. juni 2007. godine sa početkom u 9:30 sati
Dnevni red: I. Usvajanje zapisnika sa 51 sjednice Vijeća od pet sudija održane 5. juna 2007. godine II. Memorandum povodom zahtjeva za preispitivanje odluka Ustavnog suda broj AP 1048/05 od 9. maja 2006. g; AP 1829/05 od 20. septembra 2006. g; AP 2283/05 od 20. septembra 2006. g; III. Zahtjevi za preispitivanje odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine 1. AP 7/06 Zahtjev za preispitivanje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, broj AP 7/06 od 12. 4. 2006. godine. <>IV. Verifikacija teksta 1. AP 2486/06 PODNOSITELJ: D.o.o. «UNIPAK DEMINING Pale Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, broj 014-0-Uvl-06-000 002 od 2. 6. 2006. godine;  presuda Okružnog suda, broj U-148/05 od 6. 3. 2006. godine. V. Razmatranje predmeta Vijeća od pet sudija 1. AP 662/04 PODNOSITELJICA: Suada Halilagić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Suda Bosne i Hercegovine br. Už-02/04 od 1. 7. 2004. godine i U-53/04 od 6. 7. 2004. godine:  Odluka Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine o potvrđivanju prijedloga Drugostepene disciplinske komisije bez broja od 17. 5 2004. godine, Odluke Drugostepene disciplinske komisije VSTV BiH broj HJPC-01-033-170504 SDPS (za sudije) 1/04 od 17. 5. 2004. godine i Odluke Prvostepene disciplinske komisije VSTVBiH broj SDPF (za sudije) 1/03 od 22. 3. 2004. godine. Rješavajući apelanticin zahtjev za preispitivanje odluke, Ustavni sud je na sjednici od 5. juna. 2007. godine, rješenjem broj AP 662/04, usvojio zahtjev za preispitivanje navedene odluke. 2. AP 7/06 PODNOSITELJ: Ž.Š. Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Trebinju, broj GŽ-532/05 od 28. 11. 2005. godine;  presuda Osnovnog suda u Trebinju, broj P-360/04 od 13. 6. 2004. godine. 3. AP 2189/06 PODNOSITELJ: Safet Busuladžić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-1079/05 od 9. 5. 2006. godine. 4. AP 250/06 PODNOSITELJ: Grujo Debelnogić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj U-72/04 od 14. 11. 2005. godine;  rješenje Ministarstva stambenih poslova Kantona Sarajevo, broj 27/02-23-3921/03 od 26. 12.03. godine;  rješenjeUprave za stambena pitanja Kantona Sarajevo, roj 23-04/I-23-296/99 od 14. 5. 2003. godine. 5. AP 271/07 PODNOSITELJ: Božo Petrović i dr. Spojeni predmeti br. AP 271/07, AP 475/07, AP 476/07, AP 477/07, AP 478/07, AP 479/07, AP 480/07, AP 481/07, AP 560/07 i AP 561/07 AP 271/07. Pobijani akti/predmet apelacije:  presude Kantonalnog suda u Odžaku *  presude Općinskog suda u Orašju * *presude pobrojane u odluci 6. AP 1152/07 PODNOSITELJ: Marko Mlinarević Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-34/05 od 13. 7. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Širokom Brijegu, broj Gž-210/04 od 13. 7. 2004. godine;  presuda Općinskog suda u Ljubuškom, broj P-361/03 od 20. 2. 2004. godine. 7. AP 242/06 PODNOSITELJI: Slavko i Milka Ubavić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Novom Travniku, boj Gž-1089/04 od 17. 11. 2005. godine. 8. AP 73/06 PODNOSITELJ: «Bonel» d.o.o. Banja Luka Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-182/04 od 29. 9. 2005. godine. 9. AP 122/06 PODNOSITELJ: JU Univerzitet u Tuzli Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-932/05 od 6. 1. 2006. godine;  presuda Općinskog suda u Tuzli, broj P-2589/04 od 29. 4. 2005. godine, 10. AP 304/07 PODNOSITELJ: Darko Nikolić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj 007-0-Gž-06-001194 od 7. 12. 2006. godine;  presuda Općinskog suda u Mostaru, broj 07 58 P 007244 06 ( P-808/98-I) od 20. 7. 2006. godine. 11. AP 287/07 PODNOSITELJ: Industrijsko preduzeće «Krivaja» d.o.o. Zavidovići Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj 004-0-Gž-06-001050 od 20. 11. 2006. godine;  presuda Općinskog suda u Zavidovićima, broj P-45/05 od 17. 2. 2006. godine. 12. AP 184/06 PODNOSITELJ: Zvonimir Jelić Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena zbog nedonošenja odluke u razumnom roku u predmetu Općinskog suda u Širokom Brijegu, ranije Osnovni sud u Lištici odnosno Osnovni sud u Širokom Brijegu, broj P-493/91. 13. AP 68/06 PODNOSITELJ: Živko Cocić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-1780/03 od 17. 5. 2004. godine;  presuda Općinskog suda I Sarajevo, broj Pr-428/02 od 26. 3. 2003. godine. 14. AP 318/06 PODNOSITELJ: Fikret Fajković Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija povodom postupka izuzimanja iz posjeda apelanata neizgrađenog građevinskog zemljišta od strane Općinskog vijeća, Općine Bihać. 15. AP 1313/06 PODNOSITELJ: Siniša Pecelj Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Trebinju, broj Gž-015-0-Gž-06-000 003 od 16. 2. 2006. godine;  presuda Osnovnog suda u Trebinju, broj P-181/02 od 21. 10. 2005. godine. 16. AP 1372/06 PODNOSITELJ: Ibrahim Duratović Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-327/05 od 10. 2. 2006. godine. 17. AP 1385/06 PODNOSITELJ: Božidar Milojević Pobijani akti/predmet apelacije:  presude Okružnog suda u Trebinju), broj Gž-322/05 od 14. 3. 2006. godine;  presude Osnovnog suda u Trebinju, broj Mal-312/04 od 10. 3. 2005. godine. 18. AP 2363/06 PODNOSITELJ: Preduzeće za proizvodnju konfekcije i promet «Mladost» AD Mrkonjić Grad Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-734/05 od 27. 4. 2006. godine 19. AP 825/06 PODNOSITELJICA: Fatima Mehić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj Rev-416/04 od 1. 12. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-2113/03 od 27. 3. 2004. godine, te zbog dužine trajanja postupka koji je okončan osporenim presudama, a koji se pred Općinskim sudom u Sarajevu vodio u predmetu broj P-1074/89. 20. AP 766/06 PODNOSITELJ: Boro Panić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj Rev-444/04 od 22. 11. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-2058/03 od 16. 1. 2004. godine. 21. AP 846/06 PODNOSITELJ: «Poljoopskrba LTD» d.o.o. Odžak Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Odžaku, broj U-67/05 od 20. 1. 2006. godine;  rješenje Federalnog ministarstva finansija, broj 07-15-683/05 od 16. 9. 2005. godine;  rješenjae Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine – Kantonalni ured Orašje broj 10-2/01-15-1-37A/05 od 27. 4. 2005. godine. 22. AP 863/06 PODNOSITELJ: Ostoja Barišić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Banjoj Luci, broj Ž-446/03 od 16. 12. 2005. godine. 23. AP 887/06 PODNOSITELJ: Selvedin Smaka Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-419/05 od 23. 9. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-513/04 od 15. 2. 2005. godine. 24. AP 914/06 PODNOSITELJ: Jozo Antolović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-644/05 od 20. 10. 2005. godine. 25. AP 929/07 PODNOSITELJICA: Mirjana Baćović Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Trebinju, broj 015-0-Gž-06-000 023 od 17. 1.2007. godine 26. AP 939/06 PODNOSITELJ: Čedo Žarić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-237/05 od 25. 1. 2006. godine;  presuda Općinskog suda u Živinicama, broj P-421/03 od 16. 12. 2004. godine. 27. AP 950/06 PODNOSITELJI: PTP «Femi» Mostar i Mustafa Šukalić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-694/04 od 17. 11. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj Pž-171/03 od 4. 6. 2004. godine. 28. AP 995/06 PODNOSITELJ: Jozo Paradžik Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje Mostar, broj 02/1-1137312930 od 21. 2. 2006. godine;  rješenje Kantonalne administrativne službe u Mostaru, broj 01137312930 od 18. 10. 2005. godine 29. AP 1495/07 PODNOSITELJ: «Kreator» d.o.o. Sokolac Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Republlike Srpske, broj 118-0-Rev-07-000136 od 19. 4. 2007. godine;  rješenja Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, broj 014-0-Pž-06-000114 od 14. 11. 2006. godine;  rješenje Osnovnog suda u Sokocu, broj 089-0-Ps-06-000252 od 25. oktobra 2006. godine. 30. AP 1263/06 PODNOSITELJ: Milenko Stanković Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda Novi Travnik, broj Kž-229/05 od 22. 2. 2006. godine;  presuda Općinskog suda Kiseljak broj K-64/04 od 11. 3. 2005. godine. 31. AP 159/06 PODNOSITELJI: Mare Jokić i dr. Spojene apelacije: AP 159/06; AP 170/06; AP 259/06; AP 1190/06; AP 1237/06; AP 1241/06; AP 1648/06; AP 2464/06; AP 2572/06; AP 2756/06; AP 2978/06; AP 2979/06; AP 2981/06; AP 3243/06; AP 3244/06; AP 3245/06; AP 201/06; AP 203/06; AP 204/06; AP 205/06; AP 207/06; AP 208/06; AP 209/06; AP 210/06; AP 525/06; AP 75/06; AP 282/06; AP 283/06; AP 284/06; AP 285/06; AP 903/06; AP 904/06; AP 1816/06; AP 1817/06; AP 1818/06; AP 1819/06; AP 1820/06; AP 1833/06; AP 2412/06; AP 2413/06; AP 2414/06; AP 2462/06; AP 2920/06; AP 2921/06; AP 2922/06; AP 2923/06; AP 2925/06; AP 2926/06; AP 1145/06; AP 1146/06; AP 2463/06; Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesna zbog nestanka i kasnijeg saznanja o nasilnoj smrti članova porodice za vrijeme rata na području Bosne i Hercegovine 32. AP 988/06 PODNOSITELJ: Džemal Musa Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena povodom sudskih postupaka pred Kantonalnim sudom u Sarajevu 33. AP 1043/06 PODNOSITELJICA: Enisa Mujagić-Salkić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Osnovnog suda u Banja Luci u daljnjem tekstu: Osnovni sud) br. RS-206/93 od 1. 4. 1998. godine i RS-206/93 od 11. 10. 2004. godine;  rješenje Okružnog suda u Banja Luci, broj Ž-29/05 od 23. 1. 2006. godine. 34. AP 1133/06 PODNOSITELJ: Rade Jovanović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda Mostar, broj Gž-1624/05 od 19. 1. 2006. godine;  presuda Općinskog suda u Čapljini, broj P- 20/05 od 10. 11. 2005. godine. 35. AP 1229/06 PODNOSITELJ: Branko Čuljak Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj Gž-1163/05 od 9. 2. 2006. godine;  presuda Općinskog suda u Mostaru, broj P-1336/02 od 30. 6. 2005. godine. 36. AP 1525/06 PODNOSITELJI: Fadile Alukić i dr. Spojene apelacije AP-1525/06, AP-1526/06, AP-1527/06, AP-1528/06, AP-1529/06, AP-1530/06, AP-1531/06, AP-1532/06, AP-1533/06, AP-1534/06, AP-1535/06, AP-1536/06, AP-1537/06, AP-1538/06, AP-1553/06, AP-1554/06, AP-1555/06, AP-1556/06, AP-1557/06, AP-1558/06, AP-1559/06, AP-1560/06, AP-1561/06, AP-1562/06, AP-1563/06, AP-1564/06, AP-1565/06 i AP-1566/06 Pobijani akti/predmet apelacije:  protiv dopunskih rješenja Kantonalnog suda Bihać 37. AP 96/06 PODNOSITELJ: Dragoljub Radulović Pobijani akti/predmet apelacije:  Apelacija podnesena zbog dužine trajanja izvršnog postupka u predmetu Općinskog suda Tešanj (u daljnjem tekstu: Općinski sud), broj I-282/05. Apelant je dostavio dopunu apelacije 13. marta 2006. godine. 38. AP 1040/07 PODNOSITELJI: Izet i Hasan Glavinić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-33/98 od 23. 4. 1998. godine;  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-15/97 od 20. 10. 1997. godine;  rješenje Kantonalnog suda br. 003-0-Gž-06-001069 od 31. 7. 2006. godine i Gž-1644/05 od 28. 12. 2006. godine;  presuda Osnovnog suda u Živinicama, broj P-120/94 od 6. 1. 1997. godine;  rješenje Općinskog suda br. P-120/94 od 31. 7. 2006. godine, RI-130/05 od 31. 5. 2006. godine i R-16/99 od 19. 9. 2005. godine. 39. AP 1261/06 PODNOSITELJICA: Radmila Kolak Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda Trebinje, broj Gž-268/05 od 16. 2. 2006. godine;  presuda Osnovnog suda Trebinje, broj P-117/04 od 16. 3. 2005. godine. 40. AP 1361/06 PODNOSITELJICA: Ilinka Vidačak Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj U-833/05 od 24. 2. 2006. godine;  rješenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-Dobojskog kantona broj 12-23-1022/02 od 7. 11. 2005. godine;  rješenje Službe za opću upravu i stambene djelatnosti Općine Kakanj, broj 0-05/10-23-1037/02 od 9. 7. 2004. g. 41. AP 1387/06 PODNOSITELJ: «Žitozajednica» d.o.o. Sarajevo Pobijani akti/predmet apelacije: odluka Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih osoba i izbjeglica, broj R-531-2885-1/1-01-662/04 od 17. 3. 2006. godine. 42. AP 1441/07 PODNOSITELJ: Esad Jašarević Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda Sarajevo, broj 009-0-U-07-000362 od 5. 4. 2007. godine;  rješenje Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, broj 25-31-741-E/07 od 16. 2. 2007. godine i zaključka o dozvoli izvršenja Službe za upravu za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Centar Sarajevo, broj 05-31-64/05 od 29. 12. 2006. godine 43. AP 1889/06 PODNOSITELJICA: Munevera Avdić Pobijani akti/predmet apelacije:  presude Kantonalnog suda Sarajevo, broj Gž-1714/05 od 11. aprila 2006. godine. 44. AP 1280/07 PODNOSITELJ: „Sa-Gloria» d.o.o. Sarajevo“ Spojeni predmeti od AP-1280/07 do AP-1361/07 (82 predmeta), Pobijani akti/predmet apelacije:  presude vijeća za upravne sporove Suda Bosne i Hercegovine, koje su navedene u izreci ove odluke 45. AP 1707/06 PODNOSITELJI: Obrad Ružić i dr. Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Trebinju, broj Gž-255/05 od 18. 5. 2006. godine;ž  presuda Osnovnog suda u Foči, broj P-234/03 od 22. 12. 2004. godine. 46. AP 1738/06 PODNOSITELJ: R.N. Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Uvl-15/04 od 29. 3. 2006. godine 47. AP 1750/06 PODNOSITELJ: Jovan Đerić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-214/04 od 6. 4. 2006. godine. 48. AP 1805/06 PODNOSITELJ: Veljko Marić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Banja Luci, broj Gž-1130/04 od 26. 4. 2006. godine;  presuda Osnovnog suda u Banja Luci, broj P-1540/01 od 24. 12. 2003. godine. 49. AP 2137/06 PODNOSITELJI: Bosiljka Savić i dr. spojeni predmeti AP-2137/06 do AP-2185/06 (49 predmeta), Pobijani akti/predmet apelacije:  protiv rješenja Okružnog suda u Doboju (brojevi kako je nabrojano u odluci) 50. AP 923/07 PODNOSITELJ: Dragomira Čavića Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Bijeljini, broj 012-0-Kž-06-000 274 od 28. 2. 2007. godine;  presuda Osnovnog suda u Bijeljini, broj 080-0-K-06-000 086 od 11. 7. 2006. godine. 51. AP 187/06 PODNOSITELJ: Zvonimir Jelić Pobijani akti/predmet apelacije:  nedonošenje odluke u razumnom roku u predmetu Općinskog suda u Širokom Brijegu, broj P-202/95. 52. AP 181/06 PODNOSITELJ: Zvonimir Jelić Pobijani akti/predmet apelacije:  nedonošenje odluke u razumnom roku u predmetu Općinskog suda u Širokom Brijegu, ranije Osnovnog suda u Lištici, broj P-435/88. Apelant je dopunio apelaciju 53. AP 1508/07 PODNOSITELJ: Ferid Ćatić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-Kž-06-000473 od 6. 12. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda Bihać, broj 001-0-K-06-000003 od 19. 7. 2006. godine;  rješenje Kantonalnog suda, boj 001-0-Kvl-07-000004 od 6. 4. 2007. godine. 54. AP 619/06 PODNOSITELJI: Mara i Stanko Stančević i dr. Spojene su sljedeće apelacije: AP-619/06, AP-721/06, AP-1073/06, AP-1074/06, AP-1075/06, Ap-1085/06, AP-1086/06, AP-1087/06, AP-1088/06, AP-1089/06, AP-1090/06, AP-1091/06, AP-1100/06, AP-1101/06, AP-1117/06, AP-1118/06, AP-1119/06, AP-1120/06, AP-1121/06, AP-1122/06, AP-1123/06, AP-1124/06, AP-1125/06; AP-1126/06, AP-1127/046, AP-1138/06, AP-1152/06, AP-1156/06, AP-1167/06, AP-1194/06, AP-1195/06, AP-1196/06, AP-1197/06, AP-1205/06, AP-1206/06, AP-1207/06, AP-1208/06, AP-1209/06, AP-1210/06, AP-1213/06, AP-1214/06, AP-1215/06, AP-1216/006, AP-1217/06, AP-1218/06, AP-1219/06, AP-1220/06, AP-1226/06, AP-1234/06, AP-1257/06, AP-1269/06, AP-1270/06, AP-1271/06, AP-1272/06, AP-1273/06, AP-1285/06, AP-1298/06, AP-1299/06, AP-1325/06, AP-1326/06, AP-1354/06, AP-1382/06, AP-1392/06, AP-1393/06, AP-1394/06, AP-1395/06, AP-1396/06, AP-1397/06, AP-1398/06, AP-1399/06, AP-1400/06, AP-1401/06, AP-1402/06, AP-1403/06, AP-1404/06, AP-1405/06, AP-1406/06, AP-1407/06, AP-1409/06, AP-1410/06, AP-1411/06, AP-1412/06, AP-1413/06, AP-1414/06, AP-1415/06, AP-1416/06, AP-1417/06, AP-1418/06, AP-1419/06, AP-1420/06, AP-1421/06, AP-1423/06, AP-1424/06, AP-1425/06, AP- 1426/06, AP-1439/06, AP-1440/06, AP-1443/06, AP-1444/06, AP-1447/06, AP-1448/06, AP-1449/06, AP-1461/06, AP-1473/06, AP-1474/06, AP-1475/06, AP-1476/06, AP-1477/06, AP-1488/06, AP-1501/06, AP-1502/06, AP-1503/06, AP-1514/06, AP- 1515/06, AP-1543/06, AP-1544/06, AP-1545/06, AP-1546/06, AP-1547/06, AP-1572/06, AP-1573/06, AP-1574/06, AP-1612/06, AP-1613/06, AP-1619/06, AP-1620/06, AP-1621/06, AP-1622/06, AP-1623/06, AP-1624/06, AP-1625/06, AP-1626/06, AP-1627/06, AP-1628/06, AP-1629/06, AP-1630/06, AP-1631/06, AP-1632/06, AP-1633/06, AP-1644/06, AP-1645/06, AP-1671/06, AP-1672/06, AP-1673/06, AP-1674/06, AP-1675/06, AP-1676/06, AP-1677/06, AP-1678/06, AP-1679/06, AP-1680/06, AP-1681/06, AP-1682/06, AP-1683/06, AP-1684/06, AP-1685/06, AP-1686/06, AP-1687/06, AP-1688/06, AP-1689/06, AP-1690/06, AP-1691/06, AP-1692/06, AP-1693/06, AP-1694/06, AP-1695/06, AP-1696/06, AP-1698/06, AP-1699/06, AP- 1700/06, AP-1742/06, AP-1754/06, AP-1767/06, AP-1768/06, AP-1779/06, AP-1780/06, AP-1795/06, AP-1796/06, AP-1811/06, AP-1812/06, AP-1841/06, AP-1842/06, AP-1843/06, AP-1844/06, AP-AP-1863/06, AP-1868/06, AP-1870/06, AP-1871/06, AP-1872/06, AP-1873/06 i AP-1874/06. Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesna zbog nemogućnosti izvršenja pravosnažnih presuda kojima su apelantima dosuđena materijalna i nematerijalna šteta 55. AP 2430/06 PODNOSITELJ: Zemljoradnička zadruga „Ratar“ u likvidaciji Brka Pobijani akti/predmet apelacije:  protiv presude Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj Gž-411/05 od 30. 6. 2006. godine;  presuda Osnovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj P-398/04-I od 7. 7. 2005. godine. 56. AP 1712/06 PODNOSITELJICA: Ljubinka Malbašić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Banja Luci, broj Ž-236/05 od 28. 4. 2006. godine. 57. AP 1855/06 PODNOSITELJ: Drago Kvesić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Doboju, broj U-128/05 od 7. 4. 2006. godine. 58. AP 1758/06 PODNOSITELJICA: Ljiljana Marčeta Pobijani akti/predmet apelacije:  neizvršenje rješenja Osnovnog suda u Banja Luci, broj I-880/01 od 28. 5. 2001. godine. 59. AP 2411/06 PODNOSITELJ: Drago Jozić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-682/05 od 21. 2. 2006. godine<  rješenje Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-1205/04 od 6. 1. 2005. godine<  rješenje Općinskog suda u Zavidovićima, broj P-301/03-M od 12. 7. 2004. godine. 60. AP 2897/06 PODNOSITELJ: Čedo Petković Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Rev-06-000-049 od 14. 7. 2006. godine<  rješenje Okružnog suda u Banja Luci, broj Gž-1172/05 od 31. 8. 2005. godine.  rješenje Osnovnog suda u Gradišci, broj P-61/04 od 8. 4.2005. godine.
Predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Hatidža Hadžiosmanović-Mahić
Подијели