LXII sjednica Malog vijeća i XLI sjednica Vijeća od pet sudaca

Dana 20. 10. 2006. godine, Ustavni sud Bosne i Hercegovine je održao LXII sjednicu Malog vijeća, a nakon toga i XLI sjednicu Vijeća od pet sudaca. Na sjednici Malog vijeća Ustavni sud je odbio kao neosnovana tri zahtjeva za donošenje privremene mjere, dok je na Vijeću od pet sudija Sud riješio 162 predmeta. Između ostaloga, Ustavni sud je odbacio kao nedopuštenu apelaciju Željka Mejakića i Dušana Fuštara podnesene protiv rješenja Suda Bosne i Hercegovine od 27. juna 2006. godine. Osporenim rješenjem apelantima je produžen pritvor za mjesec dana iz razloga što im se stavlja na teret jedno od najtežih krivičnih djela, zločin protiv čovječnosti u smislu progona, ubistva i drugih nehumanih djela. Ustavni sud je zaključio da je Sud BiH dao jasne i uvjerljive razloge na kojima je zasnovao svoju odluku koju je prihvatilo i Apelaciono vijeće Suda BiH. Ustavni sud smatra da u konkretnom slučaju činjenice u odnosu na koje se podnosi apelacija očigledno ne predstavljaju kršenje prava koje apelanti navode. U predmetu AP-1505/06 Ustavni sud je usvojio apelaciju Jasmine Selimović podnesenu protiv rješenja Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine u odnosu na povredu prava na pravično suđenje. Ustavni sud smatra da postoji kršenje ovog prava, kada Vrhovni sud u revizijskom postupku prekorači ovlaštenja koja ima po Zakonu o parničnom postupku u pogledu donošenja odluke o reviziji tako što revizijskom odlukom, suprotno Zakonu o parničnom postupku, utvrdi neku odlučnu činjenicu, kao i kada revizijskom odlukom ne riješi konkretnu pravnu stvar tako da ta odluka bude izvršiva. Također, postoji kršenje prava na pravično suđenje kada obrazloženje sudske odluke nije dovoljno jasno i argumentovano, a naročito kada je to obrazloženje direktna posljedica proizvoljnosti u primjeni materijalno-pravnih propisa, što je imalo uticaja na pravo apelanta na pravično suđenje. Ustavni sud je odbacio kao nedopuštenu apelaciju Milovana Cumbe podnesene protiv presude Vrhovnog suda Republike Srpske i Okružnog suda u Banjaluci, kojima je apelant oglašen krivim za krivično djelo teško ubistvo u pokušaju, u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljene proizvodnje i prometa oružja ili eksplozivnih materijala, i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 6 godina. Ustavni sud je zaključio da apelant nije ponudio činjenice koje bi mogle opravdati tvrdnju da postoji povreda ustavnih prava na koje se poziva te su stoga navodi apelanta o kršenju prava na pravično suđenje očigledno neosnovani. U predmetu AP-1468/05 Ustavni sud je usvojio apelaciju Ike-Ivana Jurilja podesenu protiv rješenja Kantonalnog suda u Mostaru i presude Suda BiH, u predmetu koji se odnosi na utvrđivanja radno-pravnog statusa. Ustavni sud je zaključio da sama činjenica da je predmetni postupak trajao 11 godina, tri mjeseca i tri dana, te da ponašanje apelanta nije uzrok što je postupak toliko trajao dovoljno je Ustavnom sudu da zaključi da je povrijeđeno pravo na donošenje presude u razumnom roku.
Подијели