Извјештај о резултатима оцјењивања писменог дијела испита знања за радно мјесто стручни сарадник за материјално-финансијске послове

Извјештај о резултатима оцјењивања писменог дијела испита знања за радно мјесто
стручни сарадник за материјално-финансијске послове у Уставнм суду Босне и Херцеговине

На основу Одлуке о попуњавању радног мјеста стручни сарадник за материјално-финансијске послове, расписивањем јавног огласа број СУ-06-1008/23 од 9. новембра 2023. године, у Уставном суду Босне и Херцеговине одржано је тестирање кандидата који су приступили писменом дијелу испита знања.

Комисија за избор, у складу с Правилником о раду у Уставном суду Босне и Херцеговине, на сједници, одржаној 5. децембра 2023. године, оцијенила писмене радове кандидата.

Кандидат који је положио писмени дио испита знања у складу с наведеним одредбама Правилника имај право да приступи усменом дијелу испита знања, и то кандидат који је радио под шифром како слиједи:

                     

Шифра: Број бодова:
8053 96,83

Кандидат који није положио писмени дио испита знања је кандидат који је радио под шифром како слиједи:   

8051 00,00

Кандидат који је положио писмени дио испита знања дужан је одмах контактирати Уставни суд Босне и Херцеговине путем телефона број 033/561-146 како би се идентификовао у складу са шифром под којом је радио писмени дио испита знања.

Усмени дио испита знања (интервју) одржаће се 8. децембра 2023. године (петак) у просторијама Уставног суда Босне и Херцеговине, Улица Pеиса Џ. Чаушевића број 6/III, са почетком у 14.00 часова.

Приликом доласка на интервју кандидат је дужан да донесе оригинални доказ шифре под којом је радио писмени дио испита знања, као и важећи идентификациони докуменат (лична карта, пасош или возачка дозвола).

Кандидати немају право жалбе на резултате писменог дијела испита знања.

Предсједница Комисије за избор

Наташа Вуковић