Извјештај о резултатима оцјењивања писменог дијела испита знања за радно мјесто стручни сарадник у Канцеларији регистрара

Извјештај о резултатима оцјењивања писменог дијела испита знања за радно мјесто стручни сарадник у Канцеларији регистрара у Уставном суду Босне и Херцеговине

 

На основу Одлуке о попуњавању радног мјеста стручни сарадник у Канцеларији регистрара Уставног суда Босне и Херцеговине расписивањем јавног огласа број СУ-06-941/19 од 4. октобра 2019. године, у Уставном суду Босне и Херцеговине је обављено тестирање кандидата који су приступили писменом дијелу испита знања.

Комисија за избор, у складу с Правилником о раду у Уставном суду Босне и Херцеговине, на својој сједници, одржаној 11. новембра 2019. године, обавила је оцјењивање писмених радова кандидата.

Кандидати који су положили писмени дио испита знања у складу с наведеним одредбама Правилника имају право да приступе усменом дијелу испита знања, и то кандидати који су радили под шифром како слиједи:

Шифра:

Број бодова:

3348

75,00

3353

77,00

3360

75,00

3363

77,00

3366

75,00

3367

75,50

3369

79,67

3373

76,50

Кандидати који нису положили писмени дио испита знања су кандидати који су радили под шифром како слиједи:

Шифра:

Број бодова:

3347

72,83

3349

44,17

3350

56,67

3351

50,83

3352

63,17

3354

42,50

3355

38,33

3356

55,00

3357

62,00

3358

50,83

3359

36,33

3361

57,50

3362

71,00

3364

69,00

3365

71,00

3368

68,50

3370

65,00

3371

68,83

3372

73,33

3374

57,33

3375

61,67

3376

54,00

3377

35,00

3378

65,67

3379

65,00

Кандидати који су положили писмени дио испита знања дужни су да одмах контактирају Уставни суд Босне и Херцеговине на број телефона 033/561-183 како би се идентификовали у складу са шифром под којом су радили писмени дио испита знања.

Усмени дио испита знања (интервју) одржаће се 20. новембра 2019. године (сриједа) у просторијама Уставног суда Босне и Херцеговине, Улица реиса Џ. Чаушевића 6/III, са почетком у:

10.00 часова за кандидате који су радили под шифрама 3348, 3353, 3360 и 3363,

12.00 часова за кандидате који су радили под шифрама 3366, 3367, 3369 и 3373.

Приликом доласка на интервју кандидати су дужни да донесу оригинални доказ шифре под којом су радили писмени дио испита знања, као и важећи идентификациони документ (лична карта, пасош или возачка дозвола).

Кандидати немају право жалбе на резултате писменог дијела испита знања.

 

 
Предсједник Комисије за избор

Хасан Мујагић

Подијели