Извјештај о резултатима оцјењивања писменог дијела испита знања за радно мјесто \nпомоћник генералног секретара \n

Извјештај о резултатима оцјењивања писменог дијела испита знања за радно мјесто помоћник генералног секретара Уставног суда Босне и Херцеговине

На основу Одлуке о попуњавању радног мјеста помоћник генералног секретара Уставног суда Босне и Херцеговине расписивањем јавног огласа број СУ-06-888/19 од 10. септембра 2019. године, у Уставном суду Босне и Херцеговине је обављено тестирање кандидата који су приступили писменом дијелу испита знања.

Комисија за избор, у складу с Правилником о раду у Уставном суду Босне и Херцеговине, на својој сједници, одржаној 22. октобра 2019. године, обавила је оцјењивање писмених радова кандидата.

Кандидати који су положили писмени дио испита знања у складу с наведеним одредбама Правилника имају право да приступе усменом дијелу испита знања, и то кандидати који су радили под шифром како слиједи:

Шифра:

Број бодова:

3341

84,42

3343

80,00

3345

77,08

Кандидати који нису положили писмени дио испита знања су кандидати који су радили под шифром како слиједи:

Шифра:

Број бодова:

3339

50,83

3340

33,33

3342

51,25

3344

53,33

3346

57,08

Кандидати који су положили писмени дио испита знања дужни су да одмах контактирају Уставни суд Босне и Херцеговине путем телефона број 033/561-146 како би се идентификовали у складу са шифром под којом су радили писмени дио испита знања.

Усмени дио испита знања (интервју) одржаће се 28. октобра 2019. године (понедјељак) у просторијама Уставног суда Босне и Херцеговине, Улица реиса Џ. Чаушевића 6/III, са почетком у 10.00 часова.

Приликом доласка на интервју кандидати су дужни да донесу оригинални доказ шифре под којом су радили писмени дио испита знања, као и важећи идентификациони документ (лична карта, пасош или возачка дозвола).

Кандидати немају право жалбе на резултате писменог дијела испита знања.

Кандидати који нису успјешно урадили писмени дио испита знања имају право на враћање докумената који су поднесени уз пријаву на оглас.

Предсједник Комисије за избор

Потпредсједник Уставног суда Босне и Херцеговине

Мато Тадић

Подијели