Избор новог предсједника Уставног суда Босне и Херцеговине

На својој посебној 129. пленарној сједници, која је одржана 14. јула 2022. године, Уставни суд Босне и Херцеговине је, у складу са чл. 83 и 84 Правила Уставног суда БиХ, једногласно изабрао досадашњу суткињу Валерију Галић за нову предсједницу Уставног суда Босне и Херцеговине за преостали период мандата досадашњег предсједника Мате Тадића.

Мандат предсједнице Галић почиње 16. августа 2022. године.