Izabran novi međunarodni sudija

9. februar 2011. godine - Predsjednik Evropskog suda za ljudska prava Jean-Paul Costa obavijestio je Ustavni sud BiH da je donio odluku o izboru novog međunarodnog sudije Ustavnog suda BiH. Nakon konsultacija sa Predsjedništvom BiH, a u skladu sa članom VI/1.a) Ustava BiH, za novog sudiju izabrana je gospođa Margarita Caca-Nikolovska iz Makedonije. Sutkinja Caca-Nikolovska je stupila na mjesto sudije Davida J. Feldmana iz Velike Britanije, koji je, na vlastiti zahtjev, razriješen funkcije sudije Ustavnog suda BiH zaključno sa 31. decembrom 2010. godine. Odluka o izboru je stupila na snagu 1. februara 2011. godine.
Подијели