Европска конвенција о људским правима

ЕВРОПСКА КОНВЕНЦИЈА О ЉУДСКИМ ПРАВИМА


измијењена протоколима бр. 11 и 14
допуњена протоколима бр. 1, 4, 6, 7, 12 и 13

Конвенција је изложена у тексту који је измијењен одредбама Протокола број 14 (CETS број 194) од дана његовог ступања на снагу 1. јуна 2010. године. Текст Конвенције раније је измијењен у складу с одредбама Протокола број 3 (ЕТС број 45) који је ступио на снагу 21. септембра 1970. године, Протокола број 5 (ЕТС број 55) који је ступио на снагу 20. децембра 1971. године и Протокола број 8 (ЕТС број 118) који је ступио на снагу 1. јануара 1990. године, те садржи и текст Протокола број 2 (ЕТС број 44) који је, у складу с његовим чланом 5 став 3, постао саставни дио Конвенције од њеног ступања на снагу 21. септембра 1970. године. Све одредбе које су биле измијењене или додате овим протоколима замијењене су Протоколом број 11 (ЕТС број 155) даном његовог ступања на снагу 1. новембра 1998. године. Од тог датума укинут је Протокол број 9 (ЕТС број 140), који је ступио на снагу 1. октобра 1994. године, а Протокол број 10 (ЕТС број 146) је изгубио своју сврху.
Тренутни статус потписа и ратификација Конвенције и њених протокола, као и потпуна листа декларација и резерви су доступни на www.conventions.coe.int.

Вјеродостојне су једино француска и енглеска верзија Конвенције. Овај превод није званични превод Конвенције.

Европски суд за људска права

Испод можете преузети цијели текст Европске конвенције.