Drugi kongres Svjetske konferencije ustavnih sudova

20. januar 2011. godine - Ustavni sud BiH je učestvovao na Drugom kongresu Svjetske konferencije ustavnih sudova, koji se održao u Rio de Janeiru, u periodu od 16. do 18. januara 2011. godine. Na Kongresu su učestvovali predstavnici 88 svjetskih država, tri međunarodna suda (Evropski sud pravde EU, Evropski sud za ljudska prava i Interamerički sud za ljudska prava), 10 regionalnih ili jezičkih skupina ustavnih sudova, te predstavnici ostalih organizacija, kao što su UN, Konrad Adenauer Fondacija, Sekretarijat Venecijanske komisije. Tema Drugog kongresa je bila: „Podjela vlasti i nezavisnost ustavnih sudova i ekvivalentnih tijela“. Zaključeno je kako je nemoguće zamisliti nezavisnost ustavnih sudova bez djelotvornog provođenja nezavisnosti sudova kao institucija, njihovih sudija i procedura pred sudovima. Ipak, naglašeno je da se razlike u pravnim sistemima i pravnim kulturama, posebno kada je u pitanju tumačenje ustavâ, moraju poštovati. Poseban akcent je stavljen na finansijsku nezavisnost ustavnih sudova, te potrebu da se nezavisnost ustavnih sudova regulira direktno ustavnim tekstom. Također, na Kongresu je razmatrano usvajanje Nacrta Statuta Svjetske konferencije ustavnih sudova kao stalnog međunarodnog tijela. Ovom prilikom Nacrt Statuta nije usvojen, ali je izmijenjen i dopunjen u skladu sa komentarima i primjedbama pojedinih država. Novi nacrt Statuta će biti dostavljen svim ustavnim sudovima radi daljnjeg razmatranja i dostavljanja komentara. Naredni kongres Svjetske konferencije ustavnih sudova održat će se u Seoulu 2014. godine.
Подијели