Дневни ред 98. сједнице Великог вијећа

На основу чл. 10. и 36. Правила Уставног суда Босне и Херцеговине - Пречишћени текст

(«Службени гласник Босне и Херцеговине» број 94/14), заказујем

98. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине
за 27. новембар 2019. године

са почетком у 9:30 часова

Дневни ред:

I Разматрање и усвајање записника са 97. сједнице Великог вијећа од 13. 11. 2019. године

II Одлуке о меритуму

            1. АП-3146-19 (Ненад Сузић)

            2. АП-1-18 (Спасо Шакота)

            3. АП-878-19 (Александар Булатовић)

            4. АП-105-18 (Угорско градња СЗР власник Азиз Хоџић)

            5. АП-318-18 (В. Т.)

            6. АП-333-18 (З. Х.)

            7. АП-187-18 (Исмихана Пецо)

            8. АП-362-18 (Управа за индиректно опорезивање БиХ)

            9. АП-116-18 (С. О.)

            10. АП-3781-19 (И. Б.)

            11. АП-33-18 (Миле Мисир)

            12. АП-3683-18 (Адемир Халилчевић)

            13. АП-3459-18 (М. П.)

            14. АП-3645-18 (Фатима Бегић)

            15. АП-3688-18 (Х. К.)

            16. АП-324-18 (Малика Нора Флици Јурић)

            17. АП-1666-18 (Мулија Манов)

            18. АП-4147-18 (Хајрудин Имамовић)

            19. АП-6973-18 (Вахид Маслић)

            20. АП-332-18 (Елдар Кречинић)

            21. АП-198-17 (Антонић Траде д.о.о. Лакташи)

            22. АП-344-18 (Фехим Алић)

            23. АП-2961-19 (Един Мулић)

            24. АП-473-18 (Е. Л.)

            25. АП-102-18 (Федерација БиХ - Влада Ф БиХ - Служба за заједничке послове органа и тијела Ф БиХ)

            26. АП-39-18 (Снежана Потежица)

            27. АП-3289-18 (Мирсад Чамџић)

            28. АП-134-18 (Нурија Омербашић)

            29. АП-2591-18 (Сандра Јованић)

            30. АП-954-18 (Исмет Ваљевац)

            31. АП-2002-18 (Осман Мујић)

            32. АП-1273-18 (Сабахудин Касумић)

            33. АП-2610-18 (Каја Јаковљевић)

            34. АП-2973-18 (Нефа Аљић)

            35. АП-778-18 (Стево Војновић)

III Одлуке о допустивости - prima facie

IV Одлуке о допустивости - одјел за допустивост

V Одлуке о обустави поступка

VI Разно

Предсједник
Уставног суда Босне и Херцеговине

Златко М. Кнежевић

Подијели