Дневни ред 153. сједнице Великог вијећа

На основу чл. 10 и 36 Правила Уставног суда Босне и Херцеговине – пречишћени текст („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 94/14), заказујем

153. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине
 за 18. октобар 2022. године
са почетком u 9.30 часова


Дневни ред:

I    Разматрање и усвајање Записника са 152. електронске сједнице Великог вијећа Уставног суда БиХ од 5. октобра 2022. године

II    Меморандуми о преиспитивању одлука Уставног суда Босне и Херцеговине

1.    АП 116/22       
2.    АП 1676/22       
3.    АП 2365/22       

III    Закључак о исправци

1.    АП 4147/20     

IV    Одлуке о меритуму

 1.     АП 25-21 (Драгомир Керовић)
 2.     АП 31-21 (Милан Лујић)
 3.     АП 37-21 (Алекса Милојевић)
 4.     АП 61-21 („Volksbank Leasing BiH“ д.о.о. Сарајево)
 5.     АП 82-21 (Босна и Херцеговина)
 6.     АП 97-21 (Адвокат Д. С.)
 7.     АП 98-21 (Сједиште замјеника Добој)
 8.     АП 106-21 (Драгоја Стојнић)
 9.     АП 110-21 (Един Мутапчић)
 10.     АП 150-21 (Сакиб Мујагић)
 11.     АП 192-21 (Брчко дистрикт Босне и Херцеговине)
 12.     АП 214-21 (И. Ф.)
 13.     АП 230-21 (Златан Мизић)
 14.     АП 233-21 (В. Ђ.)
 15.     АП 284-21 (Дејан Витлачил)
 16.     АП 322-21 (Џевад Омановић)
 17.     АП 479-21 (Ибрахим Кличић)
 18.     АП 1964-21(Стјепан Милићевић)
 19.     АП 2648-21 (Давор Дејановић)
 20.     АП 1106-22 (Марко Трифковић)
 21.     АП 1791-22 (ЦГП д.о.о. Сарајево правни сљедник ЈАТА д.о.о. Сребреник)
 22.     АП 1874-22 (Мартина Росо)
 23.     АП 1909-22 (Адријан Јурковић)
 24.     АП 2443-22 (Мирсад Билајац)
 25.     АП 2596-22 (Вахид Јашаревић)
 26.     АП 3014-21 (ЈП Шумско господарско друштво „Шуме Херцеговачко-неретванске“ д.о.о. Мостар)
 27.     АП 3106-21 (Миле Бујић)
 28.     АП 3233-21 (FINX д.о.о. Сарајево)
 29.     АП 3540-21 (Мирсад Шукић)
 30.     АП 485-22 (Алида Брчкалић)
 31.     АП 536-22 (Рефија Боја)
 32.     АП 1800-22 (Алта Бичић)
 33.     АП 2101-22 („Premier World Sport“ д.о.о. Читлук)
 34.     АП 2231-22 (Дуња Гаче)
 35.     АП 2633-22 („Medimpex“ д.о.о.)
 36.     АП 2941-22 (Санел Омановић)
 37.     АП 3353-22 (Фатима Мујкић)

V    Одлуке о допустивости – prima facie

VI    Одлуке о допустивости – Одјел за допустивост

Предсједница
Уставног суда Босне и Херцеговине
Валерија Галић