Dnevni red 153. sjednice Velikog vijeća

Temeljem čl. 10 i 36 Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 94/14), zakazujem

153. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
 za 18. listopada 2022. godine
sa početkom u 9.30 sati

Dnevni red:

I.    Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 152. elektronske sjednice Velikog vijeća Ustavnog suda BiH od 5. listopada 2022. godine

II.    Memorandumi o preispitivanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

1.    AP 116/22       
2.    AP 1676/22       
3.    AP 2365/22       

III.    Zaključak o ispravci

1.    AP 4147/20      

IV.    Odluke o meritumu

1.        AP 25-21 (Dragomir Kerović)
2.        AP 31-21 (Milan Lujić)
3.        AP 37-21 (Aleksa Milojević)
4.        AP 61-21 („Volksbank Leasing BiH“ d.o.o. Sarajevo)
5.        AP 82-21 (Bosna i Hercegovina)
6.        AP 97-21 (Advokat D. S.)
7.        AP 98-21 (Sjedište zamjenika Doboj)
8.        AP 106-21 (Dragoja Stojnić)
9.        AP 110-21 (Edin Mutapčić)
10.        AP 150-21 (Sakib Mujagić)
11.        AP 192-21 (Brčko distrikt Bosne i Hercegovine)
12.        AP 214-21 (I. F.)
13.        AP 230-21 (Zlatan Mizić)
14.        AP 233-21 (V. Đ.)
15.        AP 284-21 (Dejan Vitlačil)
16.        AP 322-21 (Dževad Omanović)
17.        AP 479-21 (Ibrahim Kličić)
18.        AP 1964-21(Stjepan Milićević)
19.        AP 2648-21 (Davor Dejanović)
20.        AP 1106-22 (Marko Trifković)
21.        AP 1791-22 (CGP d.o.o. Sarajevo pravni sljednik JATA d.o.o. Srebrenik)
22.        AP 1874-22 (Martina Roso)
23.        AP 1909-22 (Adrijan Jurković)
24.        AP 2443-22 (Mirsad Bilajac)
25.        AP 2596-22 (Vahid Jašarević)
26.        AP 3014-21 (JP Šumsko gospodarsko društvo „Šume Hercegovačko-neretvanske“ d.o.o. Mostar)
27.        AP 3106-21 (Mile Bujić)
28.        AP 3233-21 (FINX d.o.o. Sarajevo)
29.        AP 3540-21 (Mirsad Šukić)
30.        AP 485-22 (Alida Brčkalić)
31.        AP 536-22 (Refija Boja)
32.        AP 1800-22 (Alta Bičić)
33.        AP 2101-22 („Premier World Sport“ d.o.o. Čitluk)
34.        AP 2231-22 (Dunja Gače)
35.        AP 2633-22 („Medimpex“ d.o.o.)
36.        AP 2941-22 (Sanel Omanović)
37.        AP 3353-22 (Fatima Mujkić)

V.    Odluke o dopustivosti – prima facie

VI.    Odluke o dopustivosti – Odjel za dopustivost

Predsjednica
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Valerija Galić

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.