Дневни ред 152. сједнице Великог вијећа

На основу чл. 10. и 36. Правила Уставног суда Босне и Херцеговине – пречишћени текст
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 94/14), заказујем


152. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине
за 5. октобар 2022. године
у 9:30 часова


Дневни ред:

I.    Разматрање и усвајање записника са 151. сједнице Великог вијећа Уставног суда БиХ од 7. 9. 2022. године

II.    Рјешења о преиспитивању одлука Уставног суда БиХ

1.    АП-26/22      

III.    Меморандуми о преиспитивању одлука Уставног суда БиХ

1.    АП-1980/20
2.    АП-4033/20      
3.    АП-596/22      
4.    АП-858/22      

IV.    Разматрање У предмета

1.    У-24-22 (Славко Караћ)      

V.    Одлуке о меритуму

1.    АП-8-21 (Кафа кафа д.о.о. Бања Лука)      
2.    АП-13-21 (Мићо Вељовић)      
3.    АП-38-21 (Е. В.)
4.    АП-55-21 (ЛИМПРОДУКТ д.о.о. Крешево)      
5.    АП-70-21 (С. Ч.)      
6.    АП-74-21 (Привредна /Господарска комора ФБИХ)      
7.    АП-79-21 (Сафет Низанчевић)      
8.    АП-123-21 (Суад Куртовић)      
9.    АП-132-21 (Ф. Г.)      
10.    АП-137-21 (Ранко Јовановић)      
11.    АП-156-21 (УНИ БРИСТОЛ д.о.о. ТУЗЛА (правни сљедник друштва MELLAIN д.о.о. Сарајево)      
12.    АП-262-21 (Сејдо Планчић)      
13.    АП-263-21 (Ј. Ш.)      
14.    АП-311-21 (Мирко Павловић)      
15.    АП-368-21 (Федерално министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства)      
16.    АП-441-21 (Центар за социјалну скрб/социјални рад Кантона 10)      
17.    АП-487-21 (Љубинка Кешетовић)      
18.    АП-499-21 (Асим Капић)      
19.    АП-549-21 (Хасан Ђузелић)      
20.    АП-553-21 (Кристина Николић)      
21.    АП-681-21 (Мухарем Бегић)      
22.    АП-831-21 (Е. Ф.)      
23.    АП-1447-21 (Денис Перановић)      
24.    АП-1609-21 (Иван Петровић)      
25.    АП-1835-21 (Винко Милошевић)      
26.    АП-104-22 (М. Б.)      
27.    АП-299-22 (Мирзета Субашић)      
28.    АП-843-22 (Привредна банка Сарајево д.д. Сарајево)      
29.    АП-1424-22 (Ахмед Ифтикар)      
30.    АП-2339-22 (Брано Митровић)      
31.    АП-1267-21 (Азра Мујаџић рођ. Алагић)      
32.    АП-1347-21 (Младен Кљајић)      
33.    АП-2141-21 (Хајрудин Ђапо)      
34.    АП-2264-21 (М. Д.)      
35.    АП-3171-21 (Фахрудин Хозић)      
36.    АП-3258-21 (Маја Лукић)      
37.    АП-3501-21 (Јулио Дуганџић)      
38.    АП-3781-21 (М. К.)      
39.    АП-3940-21 (Ж. К.)      
40.    АП-493-22 (Е. М.)      
41.    АП-502-22 (BILO TRADE д.о.о. Груде)      
42.    АП-1091-22 (UniCredit Bank д.д. Мостар)      
43.    АП-1219-22 (НЛБ Банка д.д. Сарајево)      
44.    АП-1220-22 (НЛБ Банка д.д. Сарајево)      
45.    АП-2070-22 (Млдб. Р. Л.)      

VI.    Одлуке о допустивости prima facie

VII.    Одлуке о допустивости Одјел за допустивост

VIII.    Одлуке о обустави поступка

Предсједница
Уставног суда Босне и Херцеговине
Валерија Галић