Дневни ред 151. сједнице Великог вијећа

На основу чл. 10. и 36. Правила Уставног суда Босне и Херцеговине – пречишћени текст
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 94/14), заказујем

151. сједницу Великога вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине
за 7. септембар 2022. године
са почетком у 9:30 часова
у Малој сали Уставног суда Босне и Херцеговине


Дневни ред:

I    Разматрање и усвајање записника са 150. сједнице Великога вијећа од 6. јула 2022. године

II    Меморандуми о преиспитивању одлука Уставнога суда БиХ

1.    АП-4812/17
2.    АП-1363/20
3.    АП-1980/20
4.    АП-3570/20
5.    АП-3578/20
6.    АП-3942/20
7.    АП-4352/20
8.    АП-4549/20
9.    АП-4761/20
10.    АП-2274/21
11.    АП-2301/21
12.    АП-2748/21
13.    АП-4121/21
14.    АП-144/22
15.    АП-277/22
16.    АП-551/22
17.    АП-627/22
18.    АП-650/22
19.    АП-862/22
20.    АП-957/22
21.    АП-965/22
22.    АП-1274/22
23.    АП-1505/22
24.    АП-1702/22

III    Одлуке о меритуму

1.    АП-4029-20 (Одвјетник Јерко Чилић)
2.    АП-4045-20 (Euro-PROFIL commerce д.о.о. Сарајево)
3.    АП-4094-20 (Бегзада Билаловић)
4.    АП-4147-20 (Одвјетник И. С.)
5.    АП-4186-20 (Addiko Bank д.д. Сарајево - правни сљедник Hypo Alpe Adria Bank д.д. Мостар)
6.    АП-4200-20 (Самија Омеровић)
7.    АП-4267-20 (Ивица Митар)
8.    АП-4359-20 ("Воће Вис" д.о.о. Брчко)
9.    АП-4405-20 (З. М.)
10.    АП-4410-20 (Хасан Трновац)
11.    АП-4432-20 (Д. К.)
12.    АП-4515-20 (Порсцхе БХ д.о.о.)
13.    АП-4617-20 (ЈП "Радио телевизија Републике Српске")
14.    АП-4619-20 (Јасминка Дошеновић)
15.    АП-4629-20 (Марица Илић)
16.    АП-4691-20 (Пољопривредник Гламоч д.о.о. Гламоч)
17.    АП-4710-20 (Вањскотрговинска комора БиХ)
18.    АП-4754-20 (ЈП "Радио Босанска Крупа" д.о.о. Босанска Крупа)
19.    АП-26-21 (Томислав Краљевић)
20.    АП-46-21 (З. К.)
21.    АП-64-21 (Самра Карић)
22.    АП-89-21 (Град Тузла)
23.    АП-253-21 ("INTER BELL" д.о.о. Мостар)
24.    АП-372-21 (Гордана Скендерија)
25.    АП-374-21 (Аднан Шехић)
26.    АП-438-21 (Денис Краљевић)
27.    АП-489-21 (Никола Андабак)
28.    АП-603-21 (Заим Шибић)
29.    АП-615-21 (Лука Шимовић)
30.    АП-660-21 (Никола Ковачевић)
31.    АП-687-21 (Драган Козина)
32.    АП-694-21 (Јосип Тољ)
33.    АП-848-21 (Ђевад Муслић)
34.    АП-1165-21 (Сенада Смајић и др.)
35.    АП-1288-21 (Мирослав Шеро)
36.    АП-1323-22 (Муамер Селимовић)
37.    АП-1696-22 (Миљан Вујовић)
38.    АП-1847-22 (Ранко Гурдељевић)
39.    АП-2080-22 (Б. Б.)
40.    АП-2116-22 (Јасмин Хећо)
41.    АП-2274-22 (В. Б.)
42.    АП-421-21 (Драгана Батинић-Плакаловић и други)
43.    АП-604-21 (Мирзета Мујкић)
44.    АП-606-21 (Тензила Сејдиновић)
45.    АП-666-21 (Сенада Омербеговић)
46.    АП-811-21 (Јозо Брајковић)
47.    АП-928-21 (А. Ћ.)
48.    АП-938-21 (ДОО "Чамџић-комерц" Кладањ)
49.    АП-1117-21 (Едиб Брљак)
50.    АП-2481-21 (Ј. Х.)
51.    АП-2675-21 (А. В.)
52.    АП-2916-21 (Ш. Ј.)
53.    АП-2923-21 ("ХКБ Нет" д.о.о. Сарајево)
54.    АП-2940-21 (Relax Tours д.о.о. Сарајево)
55.    АП-2975-21 (Аземина Незирић)
56.    АП-3123-21 (Славка Баришић)
57.    АП-3166-21 (Амир Пилав)
58.    АП-2041-22 (Ћазим Ђузеловић)

IV    Одлуке о допустивости – prima facie

V    Одлуке о допустивости - Одјел за допустивост

VI    Одлуке о обустави поступка

VII    Разно

Предсједница
Уставног суда Босне и Херцеговине
Валерија Галић