Дневни ред 145. сједнице Великог вијећа

На основу чл. 10 и 36 Правила Уставног суда Босне и Херцеговине – пречишћени текст („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 94/14), заказујем

145. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине
 за 6. април 2022. године

са почетком у 9.30 часова
у малој сали Уставног суда Босне и Херцеговине

Дневни ред:

I    Разматрање и усвајање Записника са 144. сједнице Великог вијећа Уставног суда БиХ од 9. марта 2022. године

II    Меморандуми о преиспитивању одлука Уставног суда БиХ

1.    АП 4048/19
2.    АП 2423/21
3.    АП 3369/21

III    У предмети

1.    У-8-22-ОД-У-1 (Васкрсија Јовић)

IV    Одлуке о меритуму

1.    АП 2499-20 (Фахрудин Радончић)
2.    АП 2587-20 (Здравствена установа „Апотека“ Бужим)
3.    АП 2620-20 (Роберт Ћавар)
4.    АП 2641-20 (Славиша Ставњак)
5.    АП 2705-20 (Мунира Џонлић)
6.    АП 2722-20 (А. Х.)
7.    АП 2764-20 (Маркетинг „Миња“ д.о.о. Бања Лука)
8.    АП 2837-20 („Addiko Bank“ а.д. Бања Лука)
9.    АП 2850-20 (Бранка Илић)
10.    АП 2863-20 („Интерпромет“ д.о.о. Витез)
11.    АП 2868-20 (Уни Бристол д.о.о. Тузла)
12.    АП 2891-20 (Хабиба Пурић)
13.    АП 2895-20 (Агенција за приватизацију ФБиХ)
14.    АП 2899-20 („Martić Inter-Copp“ д.о.о. Модрича)
15.    АП 2905-20 (С. С.)
16.    АП 2915 (Златка Торомановић)
17.    АП 2954-20 (Дејан Милић)
18.    АП 2978-20 (АМГ „Еуроцентар“ д.о.о. Сарајево)
19.    АП 2988-20 (Б. М.)
20.    АП 2989-20 (Добривоје Кнежевић)
21.    АП 3006-20 (*Адвокат Б. С.)
22.    АП 3008-20 (Сенада Омић)
23.    АП 3016-20 (Стјепан Марић)
24.    АП 3026-20 („Унион ауто“ д.о.о. Бања Лука)
25.    АП 3142-20 (ЈП „Комуналац“ д.о.о. Оџак)
26.    АП 3168-20 (М. Г.)
27.    АП 3183-20 (PRODEX AGRO д.о.о. Градишка)
28.    АП 3191-20 (А. Ђ.)
29.    АП 3235-20 (Бећир Мујакић)
30.    АП 3242-20 (Мићо Божић)
31.    АП 3254-20 („Unicredit bank“ д.д. Мостар, Подружница Тузла)
32.    АП 3276-20 (Дамир Муцић)
33.    АП 3646-20 (Гранична полиција Босне и Херцеговине)
34.    АП 3682-20 (Ивица Кларић зв. Ика)
35.    АП 3773-20 (Слободанка Тешановић)
36.    АП 3812-20 (Malbašić Company d.o.o.)
37.    АП 3816-20 (Брацо Божичић)
38.    АП 3817-20 (Божо Зовко)
39.    АП 3909-20 („Allclean“ д.о.о. Сарајево)
40.    АП 3939-20 („Antonio Trade“ д.о.о. Груде)
41.    АП 3949-20 („Euro Line“ д.о.о. Бања Лука
42.    АП 4100-20 (Елвис Бектић)
43.    АП 4111-20 (М. Ш.)
44.    АП 4126-20 (Иван Кожул)
45.    АП 4131-20 (Рифет Мујарић)
46.    АП 4199-20 (Драган Мариновић)
47.    АП 4253-20 (Мирзан Чичак)
48.    АП 4479-20 (Ивица Крешић)
49.    АП 4510-20 (Жељко Шврака)
50.    АП 4565-20 (Марио Налетилић)
51.    АП 4704-20 (Југобанка а.д. Београд у стечају)
52.    АП 1154-21 (Адем Велаџић)
53.    АП 4519-21 (Недим Бунар)
54.    АП 98-22 (Алија Делимустафић)
55.    АП 172-22 (Зоран Тутњевић)
56.    АП 173-22 (Бојан Цвијетић)
57.    АП 368-22 (Филип Бојић)
58.    АП 399-22 (Млдб. Хоџић Нејла)
59.    АП 445-22 (Анто Стажић)
60.    АП 2804-20 (НЛБ банка д.д. Сарајево)
61.    АП 146-21 (Маида Сердаревић)
62.    АП 157-21 („Хета“ д.о.о. Сарајево – ранији назив „Hypo-Alpe Adria – Leasing“ д.о.о. Сарајево)
63.    АП 217-21 (Ајка Мехонић)
64.    АП 360-21 (Микрокредитна фондација „Мелаха“ Сарајево)
65.    АП 406-21 (Ениса Владавић)
66.    АП 411-21 (Емир Цвико)
67.    АП 417-21 (Ферид Хаџић)
68.    АП 418-21 (Амир Балић)
69.    АП 554-21 (Дејан Перишић)
70.    АП 786-21 (А. А.)
71.    АП 859-21 (Горан Дражић)
72.    АП 1161-21 (Неврес Бегић)
73.    АП 1240-21 (Диана Ружић)
74.    АП 1429-21 (Кемал Чевра)
75.    АП 1663-21 (Един Колашинац)
76.    АП 1690-21 (Н. Ј.)
77.    АП 1695-21 (Тарик Кречо)
78.    АП 1723-21 (Велимир Марић)
79.    АП 2144-21 (Е. С.)
80.    АП 3108-21 („Хелакор“ d.o.o. Tuzla)
81.    АП 3259-21 (Бајро Салкић)
82.    АП 3919-21 (ММ „Ining“ д.о.о. Мостар)
83.    АП 3960-21 (Џемила Шабановић)
84.    АП 83-22 (Елма Налбантић)

VI    Одлуке о допустивости – prima facie

VII    Одлуке о допустивости – Одјел за допустивост

VIII    Одлуке о обустављању поступка

IX    Закључци о исправци

X    Административна питања

XI    Разно

Предсједник
Уставног суда Босне и Херцеговине
Мато Тадић