Дневни ред 143. сједнице Великог вијећа

На основу чл. 10. и 36. Правила Уставнога суда Босне и Херцеговине – пречишћени текст
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 94/14), заказујем

143. елекронску сједницу Великог вијећа Уставнога суда Босне и Херцеговине
за 23. фебруар 2022. године
са почетком у 9:30 часова

Дневни ред:

I  Разматрање и усвајање записника са 142. електронске сједнице Великог вијећа од 9. 2. 2022. године

II  Одлуке о меритуму

1.    АП-1936-20 (С. К.)
2.    АП-2125-20 (П. С.)
3.    АП-2145-20 (М. И.)
4.    АП-2217-20 (Иво Брадвица)
5.    АП-2234-20 (П. Б.)
6.    АП-2280-20 ("СОЛАНА" д.д. Тузла)
7.    АП-2310-20 (Социјалдемократска партија Босне и Херцеговине)
8.    АП-2334-20 ("Глас Српске" а.д. Бања Лука)
9.    АП-2445-20 (Војислав Станисављевић)
10.    АП-2460-20 (З. К.)
11.    АП-2523-20 (А. Ш.)
12.    АП-2538-20 (Мирослав Талић)
13.    АП-2606-20 (Лана Љубовић)
14.    АП-2851-20 (Михајло Павличевић)
15.    АП-3171-20 (И. Г.)
16.    АП-3424-20 (Федерално правобранилаштво)
17.    АП-3498-20 (Давор Маркотић)
18.    АП-3541-20 (А. П.)
19.    АП-3556-20 ("ВОЋАР" д.о.о. Предузеће за производњу прехрамбених производа Брчко)
20.    АП-3604-20 (Пољоопрема д.д. Сарајево)
21.    АП-3684-20 (Аида Динар-Нефић)
22.    АП-4040-20 (Меџлис Исламске заједнице Мостар)
23.    АП-42-21 (Иван Јурковић)
24.    АП-688-21 (Иван Перван)
25.    АП-3332-21 (Исламска заједница у Босни и Херцеговини Вакуфска дирекција)
26.    АП-3932-21 (Муамер Дедић)
27.    АП-4177-21 (Бојан Будиша)
28.    АП-4360-21 (Адем Алимановић)
29.    АП-4484-21 (Александар Витез)
30.    АП-2498-20 (Ауто Јарак д.о.о. Чапљина)
31.    АП-1-21 (Јасминка Иличић)
32.    АП-141-21 (Х. Х. И.)
33.    АП-225-21 (Валерија Арнаут)
34.    АП-272-21 (М. Б.)
35.    АП-275-21 (Исмар Ефендић)
36.    АП-277-21 (Нихад Кајмовић)
37.    АП-359-21 (Б. Ф. рођ. Ш.)
38.    АП-391-21 (HETA д.о.о. Сарајево - ранији назив Hypo-Alpe Adria - Leasing д.о.о. Сарајево)
39.    АП-408-21 (Махир Ћукурија)
40.    АП-409-21 (Самир Татарагић)
41.    АП-468-21 (Зухдија Салкић)
42.    АП-644-21 (Емир Мулаомеровић)
43.    АП-719-21 (Арјана Ливадић)
44.    АП-736-21 (Ивица Митровић)
45.    АП-920-21 (Робни центар "Ракитно" д.д. Посушје у ликвидацији)
46.    АП-1464-21 ("SATWORK" д.о.о. Бања Лука)
47.    АП-1529-21 (Мухамед Дедић)
48.    АП-1557-21 (Кемал Лукшић)
49.    АП-4086-21 (Снежана Стефановић)

IV  Одлуке о допустивости - prima facie

V  Одлуке о допустивости - Одјел за допустивост

VI  Одлуке о обустави поступка

VII  Разно

Предсједник
Уставног суда Босне и Херцеговине
Мато Тадић