Дневни ред 140. пленарне сједнице

На основу чл. 9. и 36. Правила Уставног суда Босне и Херцеговине – пречишћени текст („Службени гласник Босне и Херцеговине“ бр. 94/14 и 47/23),
заказујем

140. пленарну сједницу Уставног суда Босне и Херцеговине
за 18. јануар 2024. године
с почетком у 9.30 часова
у великој сали Уставног суда Босне и Херцеговине

Дневни ред:

I.    Разматрање и усвајање Записника са 139. пленарне сједнице Уставног суда од 30. новембра 2023. године

II.   У предмети

1.    У-21/22
Захтјев Бакира Изетбеговића (у вријеме подношења захтјева први замјеник предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине) за оцјену уставности члана 5 став (3) Правилника о униформама Оружаних снага Босне и Херцеговине број 11-02-3-1864-13/16 од 24. априла 2017. године („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 44/17).

2.    У-11/23
Захтјев Кантоналног суда у Тузли (суткиња Амира Феризбеговић) за оцјену уставности члана 3 став 1 тачка 4 и став 2 те члана 12 Закона о комуналним таксама („Службени лист СРБиХ“ бр. 21/77, 35/88 и 26/89) са чланом II/3к) Устава Босне и Херцеговине и чланом II/4 Устава Босне и Херцеговине, односно чл. 6 и 14 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода у вези са чланом 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију.

3.    У-14/23
Захтјеви Кантоналног суда у Тузли (судије: Амира Феризбеговић, Алма Мујчиновић, Предраг Крсмановић и Фарук Латифовић) за оцјену уставности члана 32 став 5, члана 34 став 3, члана 35 став 1 тачка а) и члана 36 став 1 тач. а) и ц) Закона о комуналном господарству Жупаније Посавске („Народне новине Жупаније Посавске“ број 3/17) и члана 10 тач. 2 и 3, члана 11 став 1 и члана 14 Одлуке о комуналној накнади („Службени гласник Општине Оџак“ број 3/15), чл. 3, 4, 6, 9, 14, 17 и 20 Одлуке о комуналној накнади („Службени гласник Општине Орашје“ бр. 9/13 и 10/14) и члана 3 тачка 2, члана 4 став 1, члана 9, члана 12 тачка 3, члана 14, члана 17 тач. 1 и 7 и члана 20 Одлуке о комуналној накнади Општине Домаљевац-Шамац („Службене новине Опћине Домаљевац-Шамац“ број 2/14)
Спојени предмети: У-14/23, У-15/23, У-16/23, У-17/23, У-18/23, У-19/23, У-22/23, У-23/23, У-24/23, У-25/23 и У-26/23.

4.    У-20/23
Захтјеви Кантоналног суда у Тузли (судија Предраг Крсмановић) за оцјену уставности члана 102 став (2) Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“ бр. 13/18, 93/19 – одлука УСФБиХ, 94/20 – рјешење УСФБиХ, 90/21, 19/22 и 42/23) и чл. 7, 14 и 20 Закона о оснивању Института за медицинско вјештачење здравственог стања („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“ бр. 70/07, 26/14, 40/18 и 25/22).
Спојени предмети: У-20/23, У-28/23, У-29/23, У-30/23 и У-31/23.

5.    У-21/23
Захтјев Дениса Звиздића (други замјеник предсједавајућег Предстсвничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине) за оцјену уставности члана 8 Закона о измјенама и допунама Кривичног законика Републике Српске.
Захтјев за доношење привремене мјере којом би Уставни суд обуставио примјену члана 8 Закона о измјенама и допунама КЗРС до доношења коначне одлуке Уставног суда о захтјеву за оцјену уставности.
Захтјев 14 посланика Предстсвничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за оцјену уставности чл. 208а, 208б и 280а став (2) КЗРС.
Спојени предмети: У-21/23 и У-27/23.

6.    У-32/23
Захтјев Дарка Поповића за оцјену уставности Рјешења Уставног суда Републике Српске број У-68/22 од 25. октобра 2023. године и Рјешења Окружног јавног тужилаштва у Бањој Луци број Т13 0 КТП 0061948 22 од 26. новембра 2022. године.

III.    Одлуке о меритуму

1.    АП-3993/22 („Face“ д.о.о. Сарајево)
2.    АП-4058/22 (Adriatic осигурање д.д. Сарајево)
3.    АП-487/23   (С. М.)
4.    АП-1520/23 (Ивица Мишковић)
5.    АП-1633/23 (Алија Делимустафић)
6.    АП-2766/23  (Е. Н.)
7.    АП-3158/23 (Р. Ј.)
8.    АП-3263/23 (Анита Гаврић)
9.    АП-3450/23 (А. К.)
10.    АП-4117/23 (Сабина Сарајлија)
11.    АП-1754/22 (Сенад Бојагић)
12.    АП-1832/22  (Б. М.)
13.    АП-1883/22 (Матија Дамјановић)
14.    АП-1892/22 (Шефик Таловић)
15.    АП-2185/22 (Градимир Рађеновић)
16.    АП-2232/22 (Дуња Гаче)
17.    АП-2498/22 (ХА-ДО д.о.о. Цазин)
18.    АП-2800/22 (Захир Ђуловић)
19.    АП-2826/22 (УТД БЕСТ д.о.о. Травник)

IV.   Одлуке о допустивости – prima facie

V.    Одлуке о допустивости – Одјел за допустивост

VI.   Разно

Предсједница
Уставног суда Босне и Херцеговине
 Валерија Галић