Дневни ред 132. пленарне сједнице

На основу чл. 9. и 36. Правила Уставнога суда Босне и Херцеговине – пречишћени текст („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 94/14),
заказујем

132. пленарну сједницу Уставног суда Босне и Херцеговине
за 19. и 20. јануар 2023. године
с почетком у 9.30
у великој сали Уставног суда Босне и Херцеговине

Дневни ред:

I    Разматрање и усвајање Записника са 131. пленарне сједнице Уставног суда БиХ од 1. и 2. децембра 2022. године

II    Меморандуми о преиспитивању

1.    АП-3988/21        
2.    АП-2173/22        
3.    АП-3383/22        
4.    АП-3868/22       

III    Закључак о исправци

1.    АП-2679/21       

IV    Разматрање У предмета

1.    У-16/20
(24 члана Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине)
Рјешење о неизвршењу Дјеломичне одлуке Уставног суда Босне и Херцеговине број У-16/20 од 16. јула 2021. године

2.    У-19/22
(Представнички дом БиХ – Денис Звиздић, други замјеник предсједавајућег)
Захтјев за оцјену уставности члана 14 Закона о држављанству Босне и Херцеговине – службени пречишћени текст („Службени гласник БиХ“ број 22/16)

3.    У-23/22
(Денис Звиздић, у вријеме подношења захтјева други замјеник предсједавајућег Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине)
Захтјев за оцјену уставности релевантног дијела члана 5 став 1 тaчка а) Закона о застави Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“ бр. 19/01 и 23/04)

4.    У-25/22
(Општински суд у Сарајеву)
Захтјев за оцјену уставности Закона о платама и другим накнадама у судским и тужилачким институцијама на нивоу Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“ бр. 90/05, 32/07, 17/13, 5/14, 40/14, 48/15 и 77/20) са чланом I/2 и чланом II/4 Устава Босне и Херцеговине у вези са чланом 14 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, чланом 1 Протокола број 12 уз Европску конвенцију и чланом 26 Међународног пакта о грађанским и политичким правима

5.    У-27/22
(Жељко Комшић, члан Предсједништва Босне и Херцеговине и Шефик Џаферовић, у вријеме подношења захтјева предсједавајући Предсједништва Босне и Херцеговине)
Захтјев за оцјену усаглашености с Уставом Босне и Херцеговине амандмана на Устав Федерације Босне и Херцеговине бр. CXI, CXII, CXX, CXXI и CXXVIII („Службени гласник ФБиХ“ број 79/22) и чл. од 1. до 5. Закона о измјенама и допунама Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број 67/22), које је наметнуо високи представник за Босну и Херцеговину одлукама бр. 06/22 и 07/22 од 2. октобра 2022. године и захтјев за оцјену усаглашености са Уставом БиХ, Амандмана бр. CX до CXXX и Измјена Изборног закона.

6.    У-33/22
(Кантонални суд у Бихаћу)
Захтјев за оцјену уставности Пресуде Уставнога суд Федерације Босне и Херцеговине број У-20/22 од 27. јуна 2022. године

V.    Одлуке о меритуму

1.    АП-233/21 (В. Ђ.)
2.    АП-259/21 („Љбиље“ д.о.о. Љубиње)
3.    АП-433/21 (Вељко Перишић)
4.    АП-465/21 (Привредно друштво „Xylon Corporation“ д.о.о. Сарајево)
5.    АП-1497/21 (С. В.)
6.    АП-2264/22 (Patras Moin)
7.    АП-2318/22 (Слободан Самарџија)
8.    АП-2639/22 (Приватна установа „Центар за образовање одраслих Вита Плус“ Цазин)
9.    АП-3160/22 (Вања Хасковић)
10.    АП-3321/22 (Млдб. М. К.)
11.    АП-3400/22 (М. С.)
12.    АП-4276/22 („Крајина Борац“ д.о.о. у стечају Бања Лука)
13.    АП-2716/21 (Џемила Бојић)
14.    АП-3042/21 (Салкан Градашчевић)
15.    АП-3345/21 (Мате Пехар)
16.    АП-3427/21 (Арјана Ливадић рођ. Спахић)
17.    АП-3468/21 („MinasCo“ д.о.о. Сарајево)
18.    АП-4190/21 (Медиха Смајић)
19.    АП-2052/22 (Музафер Тескереџић)
20.    АП-3301/22 (Златко Сабљаковић)
21.    АП-3876/22 (Срећко Цигић)

VI    Одлуке о допустивости – prima facie

VII    Одлуке о допустивости – Одјел за допустивост

VIII    Обустава поступка

IX    Разно

Предсједница
Уставног суда Босне и Херцеговине
Валерија Галић