Дневни ред 126. сједнице Великог вијећа

На темељу чл. 10. и 36. Правила Уставног суда Босне и Херцеговине - Пречишћени текст
(«Службени гласник Босне и Херцеговине» број 94/14), заказујем

126. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине
за 16. март 2021. годинеДневни ред:

I    Разматрање и усвајање записника са 125. електронске сједнице Великог вијећа од 3. марта 2021. године

II    Одлуке о меритуму

1.    АП-1581-19 (Град Широки Бријег)
2.    АП-3191-19 (Драган Марјановић)
3.    АП-1441-19 (Боривоје Крушковић)
4.    АП-1548-19 (М. М.)
5.    АП-3824-19 (Мирослав Симић)
6.    АП-3212-19 (ЈП "Радио телевизија Републике Српске")
7.    АП-3575-19 (Харис Дервишбеговић)
8.    АП-2408-19 (Р. В.)
9.    АП-2186-19 (Марјан Бошњак)
10.    АП-2515-19 (Шефкија Пласто)
11.    АП-2850-19 (Јасмина Ђокић)
12.    АП-2880-19 (Горан Ђурић)
13.    АП-3242-19 (Бранка Марић)
14.    АП-2673-19 (Милко Штрбац)
15.    АП-2567-19 (Младен Мишурић Рамљак)
16.    АП-3199-19 (Томислав Козина)
17.    АП-3634-19 (Дарко Мрђа)
18.    АП-4138-20 (Миладин Видачковић)
19.    АП-3457-20 (Хасан Ружнић)
20.    АП-3098-19 (Миодраг Милошевић)
21.    АП-2966-19 ("Хидроградња" д.д. Сарајево, у стечају)
22.    АП-4911-19 (Младен Сарић)
23.    АП-2607-19 (Митхад Велагић)
24.    АП-2640-19 (С. М.)
25.    АП-2685-19 (Гордана Елез)
26.    АП-5019-19 (Нарцис Калајџић)
27.    АП-4240-19 (Сафет Тубок)
28.    АП-3965-19 (Нада Мишкић рођ. Малетић)
29.    АП-3154-19 (Ениса Адемовић)
30.    АП-3211-19 (Инес Моравац)
31.    АП-4861-19 (Мирад Фетић)
32.    АП-4197-19 (Осман Окановић)
33.    АП-500-20 (Несима Мехмедовић)
34.    АП-892-20 (Мирела Хиновић)
35.    АП-3284-20 (Ј. Р.)
36.    АП-4641-20 (Миленко Галић)
37.    АП-3285-20 (А. Ђ.)
38.    АП-626-20 (Нурдина Харачић)
39.    АП-1250-20 ("ЈАБЛАН" д.о.о. Сребреник)
40.    АП-2135-19 ("Полиронд" д.о.о. Орашје)
41.    АП-2917-20 (Изета Хаџихалиловић)
42.    АП-3129-20 (Кутлача Марко, СУД "KOP-Co")
43.    АП-872-20 (Адмир Хасанбеговић)
44.    АП-3951-19 (Божо Мандић)
45.    АП-2177-20 (С. Г.)
46.    АП-2020-20 (Риналдо Пиколоти)
47.    АП-784-20 (Шахза Синановић)
48.    АП-1747-20 (Марица Пејковић)

III.    Одлуке о допустивости – prima facie

IV    Одлуке о допустивости - Одјел за допустивост

V     Одлуке о обустави поступка

VI    Разно


Предсједник
Уставног суда Босне и Херцеговине
Златко М. Кнежевић