Дневни ред 126. пленарне сједнице

На основу чл. 9. и 36. Правила Уставног суда Босне и Херцеговине – пречишћени текст („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 94/14),
заказујем

126. пленарну сједницу Уставног суда Босне и Херцеговине
за 26. и 27. мај 2022. године
са почетком у 9:30 часова
у Великој сали Уставног суда Босне и Херцеговине

Дневни ред:

I    Разматрање и усвајање записника са 125. пленарне сједнице Уставног суда Босне и Херцеговине одржане 24. марта 2022. године

II    Разматрање У предмета

1.    У-15-20
Захтјев Борјане Кришто (у вријеме подношења захтјева предсједавајућа Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине) за оцјену уставности члана 9. став (1), члана 10. став (4) и члана 11. став (1) тачка б) Закона о Суду Босне и Херцеговине.

2.    У-16-21
Захтјев Опћинског суда у Завидовићима (судије Бориса Сунарића) за оцјену сагласности члана 21. став 2. тачка 4., члана 105. и дијела одредбе члана 75. Закона о прекршајима („Службене новине Федерације БиХ“ број 63/14) са Уставом Босне и Херцеговине и Европском конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода.

3.    У-2-22
Захтјев 15 чланова Заступничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, за рјешавање спора између Босне и Херцеговине и Републике Српске у вези са актима које је донијела Народна скупштина Републике Српске  и то:

    • Декларације о Уставним принципима број 02/1-021-1034/21 од 10. децембра 2021. године;
    • Закључака у вези Информације о правосудним институцијама Босне и Херцеговине број 02/1-021-1032/21 од 10. децембра 2021. године;
    • Закључака у вези Информације о преносу надлежности са РС на ниво БиХ у области одбране и безбједности број: 02/1-021-1033/21 од 10. децембра 2021. године;
    • Закључака у вези Информације о преносу надлежности у области индиректног опорезивања број: 02/1-021-1031/21 од 10. децембра 2021. године;
    • Закључака у вези Информације о преносу надлежности са РС на ниво БиХ број 02/1-021-1030/21 од 10. децембра 2021. године.

4.    У-9-22
Захтјев Општинског суда у Зеници (судије Едвина Кокића, за оцјену усаглашености  чл. 44. и 59. Закона о високом образовању Зеничко-добојског кантона („Службене новине ЗДК“ бр. 6/09, 9/13, 13/13, 4/15, 5/18, 4/19, 19/20 и 15/21), са чланом И/2. Устава Босне и Херцеговине и чланом 12. Оквирног закона о високом образовању у БиХ („Службени гласник Босне и Херцеговине“ бр. 59/07 и 59/09).

5.    У-14/22
Захтјев Драгана Човића, предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за испитивање регуларности поступка, односно утврђивање постојања или непостојања уставне основе за проглашење Приједлога Закона о измјенама и допунама Изборног закона Босне и Херцеговине број 02-02-1-639/22 од 22. априла 2022. године штетним по витални интерес бошњачког народа.

III    Разматрање АП предмета

1.    АП-475-21 (Крајина Борац д.о.о. Бања Лука)
2.    АП-4378-21 (Гордана Тадић)

IV    Меморандуми о преиспитивању одлука Уставног суда БиХ

1.    АП-2422/18

V    Разно

Предсједник
Уставног суда Босне и Херцеговине
Мато Тадић