Дневни ред 123. сједнице Великог вијећа

На основу чл. 10 и 36 Правила Уставног суда Босне и Херцеговине – пречишћени текст („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 94/14), заказујем

123. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине
за 3. фебруар 2021. године

 Дневни ред:

I.  Разматрање и усвајање записника са 122. сједнице Великог вијећа одржане електронским путем 21. јануара 2021. године

II. Одлуке о меритуму

1.      АП 4716-20 (Ћ. Х.)
2.      АП 3099-19 (Максим Домазет)
3.      АП 158-19  (А. К.)
4.      АП 2015-19 (Тонћо Рајич)
5.      АП 2427-19 (Менсур Ђакић)
6.      АП 2429-19 (М. Ш.)
7.      АП 3517-191 (Зоран Јанковић)
8.      АП 4640-20 (Мурфета Краснић)
9.      АП 2657-19 (Привредно друштво за инжењеринг, производњу, трговину и посредовање "Тримонт" д.о.о. Завидовићи)
10.    АП 3150-19 (С. П.)
11.    АП 3192-19 (Никола Дроњак)
12.    АП 2106-19 (Нурија Шабановић)
13.    АП 1852-19 (Војка Зец)
14.    АП 2390-19 (Миле Кабиљо)
15.    АП 2580-19 (Един Зец)
16.    АП 4709-20 (Х. С.)
17.    АП  2996-19 (Благоје Ковач)
18.    АП 3524-20 (Јасмин Хусичић)
19.    АП 1277-19 ("Аris Еlectronic " д.о.о. Добој)
20.    АП 2629-19 (Слободан Тарањац)
21.    АП 1613-19 (И. М.)
22.    АП 4473-20 (Џ. Б.)
23.    АП -2778-19 (К. Д.)
24.    АП 3014-19 ("ТЕРМО-КЛИМА" д.о.о. Лакташи)
25.    АП 2643-19 (А. Ч.)
26.    АП 4068-19 (Хајрудин Чампара)
27.    АП 1815-19 (Амир Хаскић)
28.    АП 2589-19 (Г. М.)
29.    АП 3982-19 (Д. М.)
30.    АП 2005-20 (Аладин Зирић)
31.    АП 4907-19 (Ранка Мијић)
32.    АП 3758-19 ("Приједорпутеви " а.д. Приједор)
33.    АП 4133-19 (Живко Шкрбић)
34.    АП 496-20 ("Аркада" д.о.о. Лукавац у стечају)
35.    АП 530-20 (Фатима Голетић)
36.    АП 1060-20 (Ћамка Панџо)
37.    АП 1710-20 (Ангелина Вујаклија)
38.    АП 2050-20 („Радлер“ д.о.о.Тузла)
39.    АП 2455-20 (МФ Банка а.д. Бања Лука)
40.    АП 204-20 (Неџад Имшировић)
41.    АП 282-20 (Драган Аћимовић)
42.    АП 339-20 (Весна Чишић)
43.    АП 111-20 ("Тефарм" апотека и центар за медицинско снабдијевање Тешањ)
44.    АП 655-20 (Наил Хоџић)
45.    АП 654-20 (Алмир Хусић)

III   Одлуке о допустивости – prima facie

IV   Одлуке о допустивости - Одјел за допустивост

V    Извјештај о извршењу одлука Уставног суда БиХ

VI   Разно

 

Предсједник
Уставног суда Босне и Херцеговине

Златко М. Кнежевић