Дневни ред 122. пленарне сједнице

На основу чл. 9. и 36. Правила Уставног суда Босне и Херцеговине – пречишћени текст („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 94/14),
заказујем

122. пленарну сједницу Уставнога суда Босне и Херцеговине
за 15. и 16. јули 2021. године
са почетком у 10:00 сати


Дневни ред:

I    Разматрање и усвајање записника са 121. пленарне сједнице Уставнога суда Босне и Херцеговине одржане електронским путем 26. маја 2021. године

II    Разматрање У предмета

1.    У-11-19
Захтјев Милорада Додика, члана Предсједништва Босне и Херцеговине, за оцјену уставности Закона о измјенама и допунама Закона о застави Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 23/04)

2.    У-16-20
Захтјев 24 члана Заступничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за рјешавање спора између Босне и Херцеговине и Републике Српске

III    Разматрање АП предмета

1.    АП-166-18 (Удруга „Ваша права БиХ“)
2.    АП-350-18 (Исламска заједница у БиХ, Меџлис Исламске заједнице Устиколина)
3.    АП-2422-18 (Радивоје Јанковић)
4.    АП-3330-18 (Вахид Хадровић)
5.    АП-561-19 (Борислав Солдат)
6.    АП-1689-19 (Салих Алијагић)
7.    АП-2994-19 (Љубиша Вуковић)
8.    АП-3281-19 („Мркоњић путеви“ а.д. Мркоњић Град)

IV    Меморандуми о преиспитивању одлука Уставног суда БиХ

1.    АП-2695/12
2.    АП-2753/13

V    Приједлог Одлуке о сталним комисијама УСБиХ

VI    Разно

Предсједник
Уставног суда Босне и Херцеговине
Мато Тадић