Дневни ред 120. сједнице Великог вијећа

На основу чл. 10. и 36. Правила Уставног суда Босне и Херцеговине - Пречишћени текст
(«Службени гласник Босне и Херцеговине» број 94/14), заказујем

120. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине
за 22. децембар 2020. године

Дневни ред:

I  Разматрање и усвајање записника са 119. сједнице Великог вијећа одржане електронским путем 10. 12. 2020. године

II Одлуке о меритуму

1. АП-875-19 (З. Ћ.)
2. АП-1995-19 (Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d.)
3. АП-1059-19 (Јасмин Узуновић)
4. АП-3838-20 (А. Д.)
5. АП-2289-19 (Душко Латиновић)
6. АП-2659-19 (Фикрет Палић)
7. АП-2450-19 (Недјељко Павловић)
8. АП-2288-19 (Амир Беговић)
9. АП-3683-20 (Е. Ш.)
10. АП-1428-19 (Приватна установа Међународна основна школа "Richmond Park International Primary School" Сарајево)
11. АП-1556-19 (Банка Српске а.д. Бања Лука - у стечају)
12. АП-3647-20 (Асим Камбер)
13. АП-3357-20 (Неџад Рашидагић)
14. АП-3814-20 (Ф. А.)
15. АП-1793-19 (Мирко Херцег)
16. АП-2050-19 (М. Ђ.)
17. АП-3612-19 (АДРИАТИЦ ОСИГУРАЊЕ ДД)
18. АП-812-19 (Аваз-рото пресс д.о.о.)
19. АП-464-19 (Вахида Хабул)
20. АП-2401-19 (Мира Савић)
21. АП-3754-19 (Кадро Фетаховић)
22. АП-4181-19 (Перо Лукић)
23. АП-2834-19 (Фадил Билић)
24. АП-3315-19 (МП "Шамот РС" д.о.о. Соколац)
25. АП-2608-19 (Милорад Мрђа)
26. АП-2142-19 (Петар Галић)
27. АП-2371-19 (Н. Ђ.)
28. АП-3840-19 (К. Л.)
29. АП-4220-19 (Б. К.)
30. АП-3607-19 (Јованка Дувњак)
31. АП-3566-19 (Нермина Грабус)
32. АП-4527-19 (Менсур Дедић)
33. АП-3633-19 ("Сбербанк" а.д. Бања Лука, правни сљедник "Volksbank" а.д. БањаЛука)
34. АП-246-20 (Војислав Пајкић)
35. АП-249-20 (Мухамед Курдић)
36. АП-248-20 (Едина Иришкић)
37. АП-1677-20 (Нихад Пожегић)
38. АП-293-20 (Р. К.)

III Одлуке о допустивости - prima facie

IV Одлуке о допустивости - Одјел за допустивост

V Одлуке о обустави поступка

VI Разно

Предсједник
Уставног суда Босне и Херцеговине
Златко М. Кнежевић