Дневни ред 108. сједнице Великог вијећа

На основу чл. 10. и 36. Правила Уставног суда Босне и Херцеговине - Пречишћени текст

(«Службени гласник Босне и Херцеговине» број 94/14), заказујем

108. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине

за 20. мај 2020. године

Дневни ред:

I Разматрање и усвајање записника са 107. сједнице Великог вијећа одржане електронским путем 6. 5. 2020. године

II Извјештај о извршењу одлуке Уставног суда Босне и Херцеговине, број АП-1217/20

III Одлуке о меритуму

1. АП-2004-18 (Босна и Херцеговина)

2. АП-3855-18 (Ј. М.)

3. АП-3477-18 (Мирјана Новаковић)

4. АП-799-20 (Јелена Флорјан)

5. АП-879-20 (Јозо Маркић)

6. АП-588-20 (Недељко Лазић)

7. АП-3274-18 (Нермина Шаковић)

8. АП-3533-18 (Д. С.)

9. АП-3535-18 (Милан Милаковић)

10. АП-3306-18 (Затворени инвестициони фонд са јавном понудом "БЛБ ПРОФИТ" а.д. Бања Лука заступан по Друштву за управљање инвестиционим фондовима "Манагемент солутионс" д.о.о. Бања Лука)

11. АП-3838-18 (В. Ш.)

12. АП-5061-18 (Бехудин Чутурић)

13. АП-3524-18 (Предузеће за производњу обуће "РВ" д.о.о. Београд)

14. АП-6522-18 (Наја Куленовић)

15. АП-4248-18 (Земљорадничка задруга Градишка)

16. АП-4306-18 (И. Ч.)

17. АП-3971-18 (Армин Амиџић)

18. АП-1073-20 (Горан Јевђенић)

19. АП-1368-20 (Слободан Самарџија)

20. АП-3994-18 (Мухидин Бркић)

21. АП-1261-20 (М. Р.)

22. АП-4332-18 (А. П.)

23. АП-3799-18 ("DMK Trade" д.о.о. Дворови)

24. АП-4029-18 ("Димекс" д.о.о. Бијељина)

25. АП-3127-18 (М. П.)

26. АП-3773-18 (Есад Омеровић)

27. АП-4051-18 (Рајић Видосава)

28. АП-1335-20 (Addiko Bank д.д. Сарајево)

29. АП-5916-18 (Свјетлана Крецу)

30. АП-7530-18 ("Sberbank BH" д.д. Сарајево)

31. АП-7729-18 (Борис Стојановић)

32. АП-4998-18 (Есад Цибрић)

33. АП-3230-18 (Аднан Дрљевић)

34. АП-4997-18 (Изет Хељић)

35. АП-4818-18 (Хајрудин Ђозо)

36. АП-1118-20 (ZiraatBank BH д.д. Сарајево)

IV Одлуке о допустивости – prima facie

V Одлуке о допустивости - Одјел за допустивост

VI Одлуке о обустави поступка

VII Меморандум о неким питањима из надлежности Уставног суда БиХ

VIII Разно

Предсједник

Уставног суда Босне и Херцеговине

Златко М. Кнежевић

Подијели