Делегација Уставног суда БиХ у посјети Врховном суду Уједињеног Краљевства

Предсједница Уставног суда Босне и Херцеговине Валерија Галић, потпредсједници Мирсад Ћеман и Златко М. Кнежевић те регистрарка Севима Сали-Терзић бораве у студијској посјети Уједињеном Краљевству од 26. до 29. марта 2023. године.

Током посјете делегација Уставног суда Босне и Херцеговине се састала са судијама и службеницима за медије из више судова и других институција Уједињеног Краљевства с којима су разговарали о процесуирању организованог криминала, као и о начину на који судови Уједињеног Краљевства комуницирају с медијима и јавношћу.

Чланови делегације Уставног суда Босне и Херцеговине су се сусрели и с предсједником Врховног суда Уједињеног Краљевства лордом Robertom Reedom и судијом тог суда лордом Philipom Salesom. Током сусрета разговарано је о транспарентности судова, а чланови делегације су упознати с комуникацијском политиком и праксом Врховног суда Уједињеног Краљевства.

Представници Уставног суда Босне и Херцеговине су имали прилику да разговарају са судијама и адвокатима који раде на случајевима који се заснивају на дигиталним доказима, те да се упознају с изазовима с којима се институције Уједињеног Краљевства суочавају приликом конфискације незаконито стечене имовине.

Чланови делегације Уставног суда Босне и Херцеговине су нагласили да је посјета била изузетно корисна, те да им је омогућила детаљан увид у начин на који се судови носе с изазовима у процесуирању предмета организованог криминала те како комуницирају с јавношћу. Представници Уставног суда су истакли да ће знање и примјену добре праксе искористити да допринесу дјелотворној борби против организованог криминала, те да унаприједе комуникацијску праксу Уставног суда с циљем јачања повјерења грађана у рад овог суда.

Студијска посјета је организована у оквиру пројекта „Јачање капацитета правосуђа за борбу против организованог криминала и некажњивости у Босни и Херцеговини“, који проводи AIRE центар уз подршку Владе Уједињеног Краљевства. Кључни циљеви тог пројекта су унапређење усаглашавања и транспарентности домаће судске праксе и њена хармонизација с добром праксом, одлукама Уставног суда Босне и Херцеговине и Европском конвенцијом о људским правима, нарочито у области кривичног правосуђа, те унапређење екстерне комуникације највиших судова у Босни и Херцеговини.