Delegacija Ustavnog suda BiH na regionalnoj konferenciji ustavnih sudova u Ohridu

14. juni 2010. godine - Delegacija Ustavnog suda BiH, u čijem su sastavu bili predsjednik prof. dr. Miodrag Simović, sudija Mirsad Ćeman, te šef Kabineta predsjednika dr. iur. Nedim Ademović, učestvovala je na regionalnoj konferenciji ustavnih sudova na temu: „Nezavisnost ustavnih sudova“, a koja se održavala od 10. do 13. juna 2010. godine u Ohridu, Republika Makedonija. Konferenciju su organizirali Ustavni sud Republike Makedonije i njemačka vladina fondacija „Konrad Adenauer“. Osim bosanskohercegovačke delegacije, na Konferenciji su učestvovale i delegacije iz Jugoistočne Evrope, Savezne Republike Njemačke i Evropskog suda za ljudska prava iz Strazbura. Učesnici konferencije su naglasili da je nezavisnost ustavnih sudova jedna od osnovnih pretpostavki za djelotvornu zaštitu ustavnopravnog poretka, uključujući efikasnu zaštitu individualnih i kolektivnih ljudskih prava i sloboda. Također, naglašeno je da je pitanje nezavisnosti ustavnih sudova veoma kompleksna materija, unutar koje se ustavni sudovi i dalje susreću sa određenim problemima, posebno kada je riječ o finansijskoj i organizacionoj nezavisnosti ustavnog sudstva.
Подијели