Dan otvorenih vrata za medije

16. februar 2011. godine - Obavještavamo vas da će Ustavni sud BiH u petak, 18. februara 2011. godine, u 13 sati, u prostorijama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, organizirati „Dan otvorenih vrata“ za predstavnike medija. Tom prilikom Ustavni sud BiH će prezentirati rezultate rada u 2010. godini. Ukoliko ste zainteresirani da učestvujete, pratite i snimate „Dan otvorenih vrata“, pozivamo vas da nam dostavite imena i prezimena novinara, tačan broj kamermana, fotoreportera ili ostalog tehničkog osoblja koji će prisustvovati „Danu otvorenih vrata“ najkasnije do petka, 18. februara 2011. godine, do 10 sati, kako bi se, zbog ograničenog prostora i tehničkih mogućnosti kojima raspolažemo, mogla izvršiti pravovremena akreditacija prijavljenih lica. Prijave slati na fax broj +387 33 561 106 ili na e-mail: [email protected]
Подијели