44. plenarna sjednica

Ustavni sud je 23. i 24.11. 2007. godine održao svoju 44. plenarnu sjednicu. Razmatrana su dva zahtjeva o ocjeni ustavnosti te više apelacija o navodnim povredama ljudskih prava i osnovnih sloboda. Između ostalog, u predmetu U-18/06 Ustavni sud je odbio kao neosnovan zahtjev grupe članova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, za ocjenu ustavnosti člana 62. stav 5. Zakona o odbrani Bosne i Hercegovine. Ustavni sud je zaključio da je osporena odredba Zakona o odbrani BiH u skladu sa Ustavom jer nije povrijeđeno pravo na nediskriminaciju u vezi sa pravom na imovinu i članom 7. i) Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, niti član 1. Protokola br. 12 uz Evropsku konvenciju – opšta zabrana diskriminacije. U predmetu U-6/06, pokrenutom po zahtjevu Ive Mire Jovića i Sulejmana Tihića, u vrijeme podnošenja zahtjeva članova Predsjedništva BiH, za ocjenu ustavnosti određenih članova Zakona o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužiteljskim ustanovama na nivou BiH te člana 19. Zakona o državnoj službi u institucijama BiH koji se odnose na statusna i organizaciona pitanja koja se tiču rada Ustavnog suda BiH, Ustavni sud je održao preliminarnu raspravu i odlučio da se od Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH zatraži izjašnjenje povodom ovog zahtjeva. Preliminarna rasprava održana je i po apelaciji Asima Đuherića i drugih podnijete, između ostalog, i protiv presude Vrhovnog suda Republike Srpske donijete u postupku po tužbenom zahtjevu koji se odnosio na vlasničko pravnu zaštitu i povrat nekretnina koje se nalaze u Kotorskom, Opština Doboj. Ustavni sud će nastaviti raspravu o ovom predmetu na sljedećoj plenarnoj sjednici. Ustavni sud je dalje odbio zahtjev FEAL d.o.o. Široki Brijeg za preispitivanje odluke Ustavnog suda BiH broj AP-2363/05. Ustavni sud je zaključio da nema razloga koji bi opravdali razmatranje zahtjeva za preispitivanje pomenute Odluke Ustavnog suda BiH. U predmetu AP-1221/06, apelacija Mate Tadića podnijeta zbog nezakonitog pokretanja i vođenja krivičnog postupka protiv njega u predmetu pred Sudom BiH, apelant je odustao od apelacije. U predmetu AP-662/04 Ustavni sud je, nakon što je na sjednici u junu 2007.godine usvojio zahtjev za preispitivanje svoje odluke, odbio kao neosnovanu apelaciju Suade Halilagić podnijete protiv rješenja Suda BiH i Odluke Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH kojima je smijenjena sa funkcije sutkinje Suda BiH. Ustavni sud je zaključio da u konkretnom predmetu nije povrijeđeno pravo apelantice na pravično suđenje. Sud je usvojio i nekoliko akata administrativne prirode.
Подијели