153. сједница Великог вијећа

Уставни суд Босне и Херцеговине је данас одржао редовну, 153. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине.

Од одлука које је данас донио Уставни суд издваја:

АП 37/21 – у којој је Уставни суд закључио да је дошло до кршења апелантовог права на углед као дијела права на приватни живот у ситуацији када је спорним изражавањем апелант окарактерисан као рушитељ Републике Српске, односно неко ко би на миг иностраних наредбодаваца и лажних НВО подстицао на нереде, без испитивања спорног изражавања у контексту прилика које владају у средини у којој апелант живи и ради и без образложења да ли постоји чињенични основ за спорно изражавање како је наведено.

АП 97/21 – у којој је Уставни суд закључио да није дошло до повреде забране дискриминације у погледу уживања права на накнаду плате за вријеме привремене неспособности за рад прописане Законом о здравственом осигурању, с обзиром на то да се апеланткиња која као адвокат самостално обавља професионалну дјелатност не налази у аналогној или релевантно сличној ситуацији као лице које је у радном односу.

АП 106/21 – у којој је Уставни суд закључио да је дошло до повреде апелантовог права на имовину у ситуацији када је јавна власт одбила да приликом обрачуна апелантове пензије валоризује и период у којем је био запослен у органу јавне власти, иако за тај период нису уплаћени доприноси, јер је јавна власт поступала супротно принципу доброг управљања и није као апелантов послодавац у његову корист уплатила доприносе, нити је ту грешку исправила у поступку надзора над обрачуном и плаћањем доприноса, већ је цијели терет грешке државе стављен на апеланта.

АП 479/21 – у којој је Уставни суд закључио да је дошло до повреде апелантовог права на непристрасни суд као једне од гаранција права на правично суђење због тога што редовни судови у образложењу оспорених одлука нису дали довољно разлога на основу којих би се могла искључити објективна сумња о постојању пристрасности судије.

Такође, Уставни суд је и на овој сједници поново донио одређени број одлука у којима је утврдио кршење права на правично суђење у разумном року. У том смислу издвајамо одлуку у предмету број АП 284/21 у којем је Уставни суд закључио да је дошло до повреде апелантовог права на суђење у разумном року када је поступак у односу на питање основаности захтјева за доношење рјешења које замјењује уговор о коришћењу спорног стана пред органима управе и судовима укупно трајао више од 20 година. При томе, ни управни органи нити судови нису навели да су постојале неке нарочите околности које би, евентуално, могле оправдати овакву дужину поступка.

Све одлуке усвојене на данашњој сједници биће достављене апелантима у року од мјесец дана и објављене у што краћем року на интернет страници Уставног суда Босне и Херцеговине.