148. сједница Великог вијећа

Уставни суд Босне и Херцеговине је данас одржао редовну, 148. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине.

Од одлука које је данас донио Уставни суд издваја:

АП 3589/20 – у којој је Уставни суд закључио да је дошло до кршења апелантовог права на правично суђење када је Кантонални суд у Ливну испитивао првостепену пресуду у дијелу у којем се није оспоравала жалбом, а да у вези с тим није дао било какво образложење зашто излази ван правила non ultra petitum (не преко захтјева).

АП 4268/20 – у којој је Уставни суд закључио да је дошло до повреде апеланткињиног права на правично суђење у ситуацији када су Општински суд у Сарајеву и Кантонални суд у Сарајеву произвољно образложили своје одлуке, односно супсидијарно јемство изједначили са солидарним.

АП 1007/21 – у којој је Уставни суд закључио да је дошло до кршења права на правично суђење у погледу дијела који се односи на одлучење о накнади регреса за годишњи одмор у ситуацији када су редовни судови произвољно примијенили правила о терету доказивања јер су закључили да апелант као запосленик треба да докаже да је користио годишњи одмор како би му припала накнада за регрес.

АП 1131/22 – у којој је Уставни суд закључио да постоји кршење права на личну слободу и безбједност када су редовни судови пропустили да наведу конкретне околности које оправдавају закључак да би пуштање апеланта на слободу резултирало ванредним околностима усљед стварне (не апстрактне) пријетње нарушавању јавног реда.

Све одлуке усвојене на данашњој сједници биће достављене апелантима у року од мјесец дана и објављене у што краћем року на интернет страници Уставног суда Босне и Херцеговине.