145. сједница Великог вијећа

Уставни суд Босне и Херцеговине је данас одржао редовну, 145. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине.

Од одлука које је данас донио Уставни суд издваја:

АП 2499/20 – у којој је Уставни суд закључио да постоји повреда апелантовог права на углед у ситуацији када је Кантонални суд у Сарајеву спорно изражавање довео у контекст политичке реторике у предизборној кампањи између супротстављених политичких странака, при чему је пропустио да анализира садржај спорног изражавања правећи дистинкцију између чињеница и вриједносних судова.

АП 2641/20 – у којој је Уставни суд закључио да постоји кршење апелантовог права на приступ суду као једног од сегмената права на правично суђење због пропуста Општинског суда у Сарајеву да у предметном поступку, у смислу члана 88 ст. 1 и 2 Закона о кривичном поступку ФБиХ, који се сходно примјењује и у прекршајном поступку, донесе одлуку о поднесеном захтјеву за поврат привремено одузетог возила, што је довело до тога да је апелант приступ суду имао само формално, али не и суштински.

Све одлуке усвојене на данашњој сједници биће достављене апелантима у року од мјесец дана и објављене у што краћем року на интернет страници Уставног суда Босне и Херцеговине.