142. сједница Великог вијећа

Уставни суд Босне и Херцеговине је данас електронским путем одржао редовну, 142. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине.

Од одлука које је данас донио Уставни суд издваја:

АП 1478/20 – у којој је Уставни суд закључио да постоји кршење права на правично суђење када оспорене пресуде нису биле образложене на начин који би отклонио сумњу у апелантову кривицу. Оспорене пресуде нису испуниле основни захтјев кривичног поступка да тужилац мора ван разумне сумње доказати оптужбу, односно нису биле у складу с једним од основних правила кривичног процесног права, тј. правилом in dubio pro reo.

АП 1689/20 – у којој је Уставни суд закључио да је прекршено право апеланата на слободу кретања зато што оспорена одлука Савјета министара Босне и Херцеговине о ограничењу кретања и боравка странаца у Босни и Херцеговини од 16. априла 2020. године (оспорена одлука) не испуњава захтјев „законитости“, јер из законских и подзаконских одредби на које се позива Савјет министара БиХ у оспореној одлуци не произлази законска могућност за изрицање предметних мјера којим се ограничава кретање апеланата, односно не дају довољно јасан обим таквих дискреционих овлашћења и начин њиховог коришћења. Уставни суд је даље закључио да је неоснован дио апелација у којем се захтијева укидање оспорене одлуке зато што би таквим укидањем, с обзиром на несумњив јавни интерес да се уведу одређена ограничења, могле настати негативне посљедице прије него што надлежни органи добију прилику размотрити оспорене мјере у складу с овом одлуком Уставног суда БиХ.

Све одлуке усвојене на данашњој сједници биће достављене апелантима у року од мјесец дана и објављене у што краћем року на интернет страници Уставног суда Босне и Херцеговине.