136. пленарна сједница

Уставни суд Босне и Херцеговине је 13. јула 2023. године одржао 136. пленарну сједницу.

На овој сједници Уставни суд је у складу с одредбом члана 98 став 1 тачка а) и став 2 Правила Уставног суда Босне и Херцеговине разријешио Златка М. Кнежевића дужности судије/потпредсједника Уставног суда Босне и Херцеговине прије истека времена на које је изабран, на његов захтјев од 29. јуна 2023. године, због одласка у пензију с 2. јануаром 2024. године.

Уставни суд је одбио да расправља о приједлогу потпредсједника Златка М. Кнежевића за поништење Одлуке Уставног суда БиХ од 19. јуна 2023. године о измјени Правила Уставног суда Босне и Херцеговине којом је брисана одредба члана 39 Правила.

Такође, на данашњој сједници Уставни суд је усвојио Извјештај о извршењу одлука Уставног суда БиХ, као и ријешио нека друга административна питања.

Од одлука које је донио на пленарној сједници Уставни суд издваја:

У-15/20 – У овом предмету Уставни суд је донио одлуку којом је обустављен поступак јер је подноситељица захтјева Борјана Кришто, предсједавајућа Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине у вријеме подношења захтјева, одустала од захтјева. Подноситељица је у допису од 6. јула 2023. године, којим је тражила повлачење захтјева, навела да је Министарство правде БиХ припремило Приједлог закона о судовима БиХ који би се требао разматрати на једној од наредних сједница Савјета министара БиХ.

У-26/22 – Одлучујући о захтјеву Основног суда у Сребреници, Основног суда у Бањој Луци, Основног суда у Бијељини и Основног суда у Добоју за оцјену уставности појединих одредби Закона о платама и накнадама судија и јавних тужилаца у Републици Српској, Уставни суд је утврдио да су оспорене одредбе наведеног закона у складу с Уставом Босне и Херцеговине, Европском конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода (Европска конвенција) и Међународним пактом о грађанским и политичким правима (Међународни пакт).

У-2/23 – Одлучујући о захтјевима Кантоналног суда у Тузли за оцјену уставности Закона о Пореској управи Федерације Босне и Херцеговине, Уставни суд је утврдио да су чл. 29 и 30 оспореног закона у складу с Уставом Босне и Херцеговине и Европском конвенцијом.

У-13/23 – Одлучујући о захтјеву Кантоналног суда у Тузли за оцјену компатибилности члана 46 став 5 Закона о пензијском и инвалидском осигурању, Уставни суд је утврдио да је оспорена одредба у складу с Уставом Босне и Херцеговине и Европском конвенцијом.

АП-1307/21 (С. К.) – У овом предмету Уставни суд је, између осталог, закључио да постоји кршење права на доношење одлуке у разумном року када је кривични поступак против апеланта у релевантном периоду трајао око осам година, за шта надлежни органи нису дали разумно и логично објашњење.

АП-1670/21 (АДДА-ПРОМЕТ д.о.о. Велика Кладуша) – У овом предмету Уставни суд је закључио да је дошло до повреде апелантовог права на имовину када је одбијен апелантов захтјев за исплату измакле користи због блокаде рачуна у периоду од око осам година у којем апелант није могао да обавља регистровану дјелатност, до које је дошло због погрешно обрачунатог и наплаћеног пореза.

АП-4476/22 (Радован Стоканић) – У овом предмету Уставни суд је закључио да постоји повреда апелантовог права на слободу и безбједност када Основни суд није у законском року извршио контролу оправданости притвора апеланту, него је рјешење донио готово два мјесеца ван рока у којем је требало испитати оправданост притвора.

Све одлуке усвојене на пленарној сједници биће достављене подносиоцима захтјева/апелантима у року од мјесец дана и објављене у што краћем року на интернет страници Уставног суда Босне и Херцеговине.