133. пленарна сједница

Уставни суд Босне и Херцеговине је 2. марта 2023. године електронским путем одржао 133. пленарну сједницу.

На овој сједници Уставни суд је искључиво разматрао и одлучио о захтјевима за доношење привремене мјере подносилаца захтјева за оцјену уставности Закона о непокретној имовини која се користи за функционисање јавне власти („Службени гласник Републике Српске“ број 16/23) Дениса Бећировића, члана Предсједништва Босне и Херцеговине, Жељка Комшића, члана Предсједништва Босне и Херцеговине, 11 делегата Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине и пет делегата Дома народа Босне и Херцеговине. Уставни суд је донио одлуку којом је усвојио захтјев подносилаца захтјева за доношење привремене мјере. Овом одлуком Уставни суд је привремено ставио ван правне снаге Закон о непокретној имовини која се користи за функционисање јавне власти („Службени гласник Републике Српске“ број 16/23). Ова одлука ступа на снагу одмах и производи правно дејство до доношења коначне одлуке Уставног суда Босне и Херцеговине о поднесеном захтјеву.

С обзиром на то да су се наведени захтјеви заснивали на истим или сличним тврдњама о неуставности оспореног закона и да се тражило доношење исте привремене мјере, Уставни суд је, у складу са чланом 32 став (1) Правила Уставног суда, донио одлуку о спајању наведених захтјева у којима је водио један поступак и донио једну одлуку под бројем У-5/23. Уставни суд сматра да ће доношење привремене мјере спријечити потенцијалне негативне посљедице које би могле настати примјеном оспореног закона. Не прејудицирајући коначну одлуку о меритуму захтјева, Уставни суд сматра да је усвајање привремене мјере неопходно у интересу правне сигурности, нарочито имајући у виду да се том мјером примјена оспореног закона само привремено обуставља.

О захтјевима за оцјену уставности Уставни суд ће одлучити на некој од наредних пленарних сједница.

Ова одлука ће бити у што краћем року достављена подносиоцима захтјева и објављена на интернет страници Уставног суда Босне и Херцеговине.