128. сједница Великог вијећа

Уставни суд Босне и Херцеговине је данас електронским путем одржао редовну, 128. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине.

Од одлука које је данас донио Уставни суд, ради илустрације, издваја:

АП 534/21 - у којој је Уставни суд, између осталог, закључио да постоји повреда апелантовог права на слободу и безбједност из члана II/3д) Устава Босне и Херцеговине и члана 5 став 3 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода (Европска конвенција) када објективне околности нису доведене у везу са околностима in concreto и када у околностима конкретног случаја није обезбијеђено ефективно вођење поступка према одредбама Закона о кривичном поступку Федерације Босне и Херцеговине, које доношењем наредби у вези са пандемијом нису стављене ван снаге, нити је њихова примјена суштински ограничена. Наиме,  кривични поступак није вођен на начин да се трајање притвора сведе на најмању могућу мјеру  због чега је наложено предузимање мјера за ефикасан наставак поступка и обезбјеђење гаранција за суђење у разумном року.

АП 4971/19 - у којој је Уставни суд, између осталог, закључио да постоји кршење апелантовог права на „суђење у разумном року“ као једном од елемената права на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције када је поступак по захтјеву за остваривање права на отпремнину трајао 18 година и око 10 мјесеци од дана подношења захтјева.

Све одлуке усвојене на данашњој сједници биће достављене апелантима у року од мјесец дана и објављене у што краћем року на интернетској страници Уставног суда Босне и Херцеговине.