124. пленарна сједница

Уставни суд Босне и Херцеговине је данас започео 124. пленарну сједницу на којој је разматрао захтјеве за оцјену уставности и апелације. Уставни суд сутра наставља са радом у пленарној сједници.

На данашњој пленарној сједници новоименовани међународни судија Уставног суда БиХ Леди Бианку је, у смислу члана 82 Правила Уставног суда БиХ, дао и потписао свечану изјаву, чиме је преузео дужност судије Уставног суда БиХ.

Уставни суд је расправљао и одлучивао о сљедећим У предметима:

У 15/20 – Уставни суд је расправљао о захтјеву Борјане Кришто, предсједавајуће Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине у вријеме подношења захтјева, за оцјену уставности члана 9 став (1), члана 10 став (4) и члана 11 став (1) тачка б) Закона о Суду Босне и Херцеговине. Одлука у овом предмету ће бити донесена на некој од наредних пленарних сједница.

У 16/20 – У овом предмету Уставни суд је донио рјешење којим је утврдио да Комисија за концесије Босне и Херцеговине у својству Заједничке комисије за концесије (Комисија) није извршила Дјеломичну одлуку Уставног суда Босне и Херцеговине број У 16/20 од 16. јула 2021. године. На захтјев Комисије, овим рјешењем Уставни суд БиХ је продужио рок Комисији за извршење наведене одлуке Уставног суда БиХ за даљњих шест мјесеци од дана достављања овог рјешења. Даље, наведеним рјешењем је наложено Суду Босне и Херцеговине да предузме мјере с циљем хитног рјешавања спора који се води под бројем СИ 3 У 041293 21 Фп против рјешења о именовању Заједничке комисије за рјешавање спорних питања између Босне и Херцеговине и Републике Српске у вези с додијељеним концесијама. О одлуци о привременој мјери у овом предмету Уставни суд БиХ ће одлучивати сутра.

У 9/21 – Уставни суд је, одлучујући о захтјеву Бакира Изетбеговића, предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, за оцјену уставности члана 12 ст. (2) и (4) Правила службе Оружаних снага Босне и Херцеговине, утврдио да оспорене одредбе цитираних правила нису у складу с релевантним одредбама Устава Босне и Херцеговине и Европске конвенције. Слиједећи своју праксу из предмета број У 8/17, Уставни суд је у овом предмету закључио да су апсолутном забраном ношења браде војницима Оружаних снага БиХ док су у служби и у униформи прекршени право на приватни живот и право на слободу вјере загарантовани Уставом Босне и Херцеговине и Европском конвенцијом.

У 10/21 – Уставни суд је, одлучујући о захтјеву Кантоналног суда у Зеници за оцјену компатибилности члана 55 Закона о високом образовању Зеничко-добојског кантона, утврдио да оспорена одредба цитираног закона није у складу с Уставом Босне и Херцеговине и чланом 18 Оквирног закона о високом образовању у БиХ. Према мишљењу Уставног суда БиХ, оспорена одредба цитираног закона, супротно члану 18 Оквирног закона, доводи до мијешања у институционалну аутономију универзитета тако што се од јавне власти тражи сагласност за именовања на челне функције високошколских установа.              

У 11/21 – Уставни суд је, одлучујући о захтјеву Аљоше Чампаре, министра Федералног министарства унутрашњих послова Федерације Босне и Херцеговине, којим је тражио да Уставни суд БиХ покрене процедуру утврђивања привремене (не)способности Милорада Додика, члана Предсједништва Босне и Херцеговине, за вршење функције коју обавља, у складу са чланом 8.8 Изборног закона Босне и Херцеговине, одбио наведени захтјев због ненадлежности Уставног суда БиХ за одлучивање.

Након што сутра оконча рад пленарне сједнице, Уставни суд БиХ ће на својој интернет страници објавити саопштење за јавност.

Све одлуке усвојене на данашњој пленарној сједници биће достављене подносиоцима захтјева/апелантима у року од мјесец дана и објављене у што краћем року на интернет страници Уставног суда Босне и Херцеговине.