122. сједница Великог вијећа

Уставни суд Босне и Херцеговине је данас електронским путем одржао редовну, 122. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине.

Од одлука које је данас донио Уставни суд, ради илустрације, издваја:

АП 4176/20 - у којој је Уставни суд, између осталог, закључио да је у конкретном случају повријеђено апелантово право из члана II/3д) Устава Босне и Херцеговине и члана 5 став 1 тачка ц) Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода (Европска конвенција) за вријеме које је апелант провео у притвору након потврђивања оптужнице, које је дуже од једне године и шест мјесеци.

АП 1797/19 – у којој је Уставни суд закључио да је у предметном поступку повријеђено апеланткињино право на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине, јер су у оспореној пресуди Врховног суда Федерације БиХ (Врховни суд) и у потврђеном дијелу пресуде Општинског суда у Мостару изостали разлози и образложење због којих су ти судови одступили од досљедне судске праксе поводом питања недостатка пасивне легитимације на апеланткињиној страни за накнаду штете проистекле из рата, затим, образложење Врховног суда о томе зашто је промијењено становиште Грађанског вијећа из 2011. године, према којем апеланткиња није пасивно легитимисана да тужиоцима надокнади штету проистеклу из рата, посебно имајући у виду да у међувремену није дошло ни до каквих друштвених промјена, еволуције друштвених односа или промјене законодавства или Устава Босне и Херцеговине, те зато што није образложено због чега чак и сам Врховни суд доноси различите одлуке о истом питању након промјене праксе из 2014. године.

АП 4601/19 - у којој је Уставни суд, између осталог, закључио да је у конкретном случају дошло до повреде апелантовог права на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције у ситуацији када је Општински суд у Сарајеву - Одјељење за спорове мале вриједности Илиџа донио пресуду због пропуштања, а да није претходно, примјеном одредбе члана 336 Закона о парничном поступку Федерације БиХ, вратио апеланту на уређење непотпуни поднесак који је апелант доставио суду као одговор на тужбу.

Све одлуке усвојене на данашњој сједници биће достављене апелантима у року од мјесец дана и објављене у што краћем року на интернетској страници Уставног суда Босне и Херцеговине.