122. пленарна сједница

122. пленарна сједница

Уставни суд Босне и Херцеговине је одржао 15. и 16. јула 2021. године 122. пленарну сједницу на којој је разматрао захтјеве за оцјену уставности и апелације.

Од одлука које је донио на Пленарној сједници Уставни суд издваја:

У 11/19 - Уставни суд је, одлучујући о захтјеву Милорада Додика, члана Предсједништва Босне и Херцеговине, за оцјену уставности Закона о измјенама и допунама Закона о застави Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 23/04), утврдио да је оспорени закон у сагласности са чланом I/6 Устава Босне и Херцеговине, јер се у конкретном случају  не ради о одлуци, односно закону Парламентарне скупштине БиХ, којим се утврђује застава као симбол Босне и Херцеговине у смислу врсте, изгледа и облика симбола, већ о закону којим су на другачији начин регулисана питања истицања заставе Босне и Херцеговине и непоштивања појединих законских одредаба прописивањем прекршајне одговорности.

У 16/20 - Уставни суд је, одлучујући о захтјеву 24 члана Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за рјешавање спора између Босне и Херцеговине и Републике Српске, донио дјелимичну одлуку о допустивости и меритуму. Уставни суд је наложио Комисији за концесије Босне и Херцеговине да у својству заједничке комисије за концесије, најкасније у року од три мјесеца од дана достављања ове одлуке, ријеши спорна питања између Босне и Херцеговине и Републике Српске, настала у вези с додјелом концесија.

АП 166/18 - Уставни суд је утврдио кршење забране дискриминације. Редовни судови нису негирали чињеницу о постојању двију школа у једној школској згради, али су то тумачили искључиво као административно питање, а не као питање раздвајања дјеце према етничком принципу у образовном процесу.  

Све одлуке усвојене на Пленарној сједници биће достављене подносиоцима захтјева/апелантима у року од мјесец дана и објављене у што краћем року на интернетској страници Уставног суда Босне и Херцеговине.