119. пленарна сједница

Уставни суд Босне и Херцеговине је данас електронским путем одржао 119. пленарну сједницу на којој је разматрао захтјеве за оцјену уставности/компатибилности.

Од одлука које је данас донио на Пленарној сједници Уставни суд, ради илустрације, издваја:

У предмету број У 2/20 Уставни суд је, одлучујући о захтјеву 11 чланова Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за оцјену уставности члана 2 Закона о измјени и допуни Закона о заштити и добробити животиња („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 9/18, у даљњем тексту: оспорени закон), утврдио да је члан 2 оспореног закона у складу са чланом I/2 Устава Босне и Херцеговине. Уставни суд је закључио да је цитирана одредба оспореног закона, којом је поново одложено дејство, односно ступање на снагу забране узгоја животиња у сврху производње крзна, у складу са принципом владавине права из члана I/2 Устава Босне и Херцеговине, јер је „доступна свима на које се примјењује и да је за њих предвидљива, то јест довољно прецизна да они могу стварно и конкретно да знају своја права и обавезе до степена који је разуман у датим околностима, како би према њима могли да се понашају“.

Све одлуке усвојене на данашњој сједници биће достављене подносиоцима захтјева у року од мјесец дана и објављене у што краћем року на интернетској страници Уставног суда Босне и Херцеговине.

Подијели