Rezultati testova - lektor u Jezičkom odjelu

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 5. novembra 2008. godine obavio testiranje kandidata prijavljenih na javni oglas za radno mjesto lektor u Jezičkom odjelu u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Komisija za izbor je u skladu sa internim aktom Suda o postupku javnog oglašavanja i načinu i programu polaganja stručnog ispita za osobe koje se upošljavaju u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, obavila ocjenjivanje pismenih radova kandidata koji su pristupili pismenom dijelu stručnog ispita. Kandidati koji su položili pismeni dio stručnog ispita ostvarivši najmanje 75 bodova i koji imaju pravo pristupiti usmenom dijelu stručnog ispita, su kandidati koji su radili pod šifrom kako slijedi uz napomenu da redosljed šifri ne odražava redosljed u broju ostvarenih bodova : Šifra - broj bodova 3520 - 93,00 3521 - 87,55 3522 - 83,44 Kandidati koji nisu položili pismeni dio stručnog ispita jer su ostvarili manje od 75 bodova su kandidati koji su test radili pod šifrom: Šifra - broj bodova 3519 - 33,33 Kandidati koji su položili pismeni dio stručnog ispita dužni su odmah, a najkasnije do 10. novembra 2008. godine kontaktirati Ustavni sud na telefon brpk 033/561146 kako bi bili obaviješteni o polaganju usmenog dijela stručnog ispita-intervjua. Prilikom dolaska na intervju kandidati su dužni donijeti originalni dokaz šifre pod kojom su radili test. Svi kandidati imaju pravo podnošenja žalbe na rezultate pismenog dijela ispita-testa u roku od 15 dana od dana objave rezulatata na web stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Eventualne žalbe kandidati trebaju dostaviti u Pisarnicu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, što je moguće prije, a najkasnije do isteka gore navedenog roka.
Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.