Rezultati pismenog dijela stručnog ispita - 10.12.2014.

Sarajevo, 10. decembar 2014. godine Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 10. decembra 2014. godine obavio testiranje kandidata koji su se prijavili na Javni oglas broj P2-1-588/14 za radno mjesto stručnog saradnika u Uredu registrara u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Komisija za izbor je, u skladu s Odlukom o postupku javnog oglašavanja i načinu i programu polaganja stručnog ispita za lica koja se zapošljavaju u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, ocijenila pismene radove kandidata koji su pristupili pismenom dijelu stručnog ispita. U skladu s članom 21. navedene Odluke, kandidat stiče pravo da pristupi usmenom dijelu ispita (intervjuu) ako je ukupan broj bodova koje je dobio na pismenom dijelu ispita najmanje 75. Postupajući u smislu člana 21. navedene Odluke, Komisija je odlučila da su kandidati koji su položili pismeni dio stručnog ispita, ostvarivši najmanje 75 bodova i koji imaju pravo da pristupe usmenom dijelu stručnog ispita, oni kandidati koji su radili pod šifrom kako slijedi, uz napomenu da redoslijed šifri ne odražava redoslijed u broju ostvarenih bodova: Šifra: Broj bodova: 25330 77,00 25331 77,33 25342 78,99 25346 79,66 25349 75,00 25352 80,00 25355 76,49 25357 75,00 25362 75,00 25366 78,00 25367 78,00 Kandidati koji nisu položili pismeni dio stručnog ispita, budući da su ostvarili manje od 75 bodova, radili su test pod šifrom: Šifra: Broj bodova: 25337 70,00 25338 67,83 25340 60,00 25344 69,16 25347 70,00 25348 70,00 25351 46,66 25358 69,16 25359 63,33 25360 66,16 25363 51,66 25364 50,00 25368 65,50 25369 62,50 Kandidati koji su položili pismeni dio stručnog ispita dužni su da što prije, a najkasnije do petka 12. decembra 2014. godine do 12:00 sati kontaktiraju Ustavni sud Bosne i Hercegovine na telefon broj 033/561-146 kako bi bili identificirani u skladu sa šifrom pod kojom su radili test. Usmeni dio stručnog ispita-intervju održat će se u prostorijama Suda u ponedjeljak, 15. decembra 2014. godine, s početkom u 10:00 sati. Prilikom dolaska na intervju kandidati su dužni donijeti originalni dokaz šifre pod kojom su radili test.
Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.