Organizirano stručno usavršavanje pravnika Ustavnog suda BiH

Pravnici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine sudjelovali su na dvodnevnom seminaru pod nazivom „Pozitivne obveze države – efikasna istraga po člancima 2., 3. i 8. Europske konvencije”.

Stručno usavršavanje pravnika, koje je održano 6. i 7. travnja 2023. godine na Igmanu, organizirao je Ustavni sud Bosne i Hercegovinu uz podršku AIRE centra.

Seminar je otvorila predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Valerija Galić.

Predavači na seminaru su bili Nikolina Katić iz Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, dr. Krešimir Kamber iz Ureda juriskonsulta Europskog suda za ljudska prava i Franjo Dragičević, viši pravni savjetnik u Uredu registrara Ustavnog suda BiH.

Tijekom dva dana seminara pravnici Ustavnog suda su imali priliku više čuti o standardima učinkovite istrage, obvezama istrage policijskog nasilja u konvencijskom pravu te o praksi Europskog suda za ljudska prava.

Stručno usavršavanje pravnika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine organizirano je u okviru projekta „Jačanje kapaciteta pravosuđa za borbu protiv organiziranog kriminala i nekažnjivosti u Bosni i Hercegovini”, koji provodi AIRE centar uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva. Jedan od prioriteta tog projekta je unapređenje usuglašavanja i transparentnosti domaće sudske prakse i njezina harmonizacija s dobrom praksom, odlukama Ustavnog suda BiH i Europskom konvencijom o ljudskim pravima, naročito u oblasti kaznenog pravosuđa.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.