Najava XLVII sjednice Vijeća od pet sudija

Na osnovu člana 9. stav 1. i člana 34. stav 1. i člana 36. stav 1. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine zakazujem XLVII. sjednicu VIJEĆA OD PET SUDIJA za 20. mart 2007. godine sa početkom u 9:30 sati
Dnevni red: I. Usvajanje zapisnika sa XLVI. sjednice Vijeća od pet sudija održane 6. marta 2007. godine II. Memorandumi o zahtjevima za preispitivanje odluka o dopustivosti i meritumu u predmetima AP 729/04, AP 1050/05, AP 538/04 III. Zahtjevi za preispitivanje odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine 1. AP 511/04 (RJ) PODNOSITELJ: Ivo Idžaković Pobijani akti/predmet apelacije:  zahtjev za preispitivanje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, broj AP-511/04 od 28. 6. 2005. godine. IV Razmatranje predmeta Vijeća od pet sudija: 1. AP 13/06 PODNOSITELJICA: Bosiljka Latinović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj U-1261/02 od 26. 10. 2005. godine;  rješenje Ministarstva za pitanje boraca, žrtava rata i rada Republike Srpske, broj 05/5-534-7328/02 od 26. 6. 2002. godine;  rješenje Opštinske uprave Opštine Petrovac, broj 03-534-413/02 od 17. 4. 2002. godine. 2. AP 25/06 PODNOSITELJ: Milenko Suknović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-260/04 od 31. 10.a 2005. godine;  presuda Okružnog suda u Trebinju, broj Gž-451/03 od 7. 6. 2004. godine;  presuda Osnovnog suda u Trebinju, broj P-345/02 od 18. 6. 2003. godine. 3. AP 308/06 PODNOSITELJ: Nedeljko Damjanović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Trebinju, broj Gž-544/04 od 6. 12. 2005. godine 4. AP 439/06 PODNOSITELJ: Boris Planinić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj Gž-1202/05 od 15. 12. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Mostaru, broj Mal-3/04 od 30. 5. 2005. godine. 5. AP 315/06 PODNOSITELJ: Stevo Savić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-524/04 od 23. 8. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu), broj Gž-1079/03 od 16. 4. 2004. godine;  presuda Općinskog suda II u Sarajevu, broj P-2417/01 od 18. 3. 2003. godine. 6. AP 379/07 PODNOSITELJ: MPA «Posavina promet» d.o.o Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Odžaku, broj 002-0-Gž-06-000 185 od 20. 12. 2006. godine;  rješenje Općinskog suda u Orašju, broj 025-0-I-06-000 002 od 28. 11. 2006. godine. 7. AP 2428/06 PODNOSITELJ: Branko Medić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Doboju, broj 013-0-U-06 000 075 od 9. 6. 2006. godine;  rješenje Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, broj 18.02/4-P 298/06 od 3. 4. 2006. godine;  rješenje Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske Odsjek u Derventi, broj 05-050-14-42/05-H od 19. 12. 2005. godine. 8. AP 2880/06 PODNOSITELJ: Osman Pekarić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-1115/05 od 4. 6. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-593/05 od 16. 5. 2005. godine. 9. AP 3174/06 PODNOSITELJ: Industrijsko preduzeće «Krivaja» d.o.o. Zavidovići Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj 004-0-Gž:06-001609 od 21. 9. 2006. godine;  presuda Općinskog suda u Zavidovićima, broj P-335/05 od 17. 5. 2006. godine. 10. AP 152/06 PODNOSITELJ: Slavko Radovanović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda Istočno Sarajevo, broj U-116/05 od 10. 11. 2005. godine. 11. AP 440/06 PODNOSITELJ: Hašim Pekić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Osnovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine broj P-299/03 od 10. 6.2004. godine. 12. AP 417/06 PODNOSITELJI: Joka Pejdo i dr. AP-417/06, AP-418/06, AP-419/06, AP-420/06, AP-421/06, AP-422/06, AP-423/06, AP-424/06 i AP-425/06 Pobijani akti/predmet apelacije:  odluka Okružnog suda Trebinje o ustupanju predmeta na nadležnost Pravobranilaštvu Republike Srpske br. Gž-372/05, Gž-416/05, Gž-425/05, Gž-597/05 sve od 23. decembra 2005. godine, Gž-208/05, Gž-251/05, Gž-428/05, Gž-638/05i Gž-677/05 sve od 26. 12. 2005. godine. 13. AP 303/06 PODNOSITELJ: Almir Vrpčić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje antonalnog suda u Livnu, broj Ppž-97/05 od 15. 12. 2005. godine;  rješenja Općinskog suda za prekršaje u Tomislavgradu, broj P-395/05 od 9. 8. 2005. godine;  rješenje Općinskog suda, broj P-395/05 od 21. 6. 2005. godine. 14. AP 369/06 PODNOSITELJ: Stevo Savić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Bijeljini broj Kž-179/05 od 26. 12. 2005. godine;  presuda Osnovnog suda u Zvorniku broj K-91/2003 od 11. 6. 2005. godine. 15. AP 397/06 PODNOSITELJ: Marjan Petrović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj Gž-590/05 od 30. 12. 2005. godine;  presuda Osnovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine broj, broj P-8/04-I od 26. 10. 2005. godine. 16. AP 1083/06 PODNOSITELJICA: Nađa Đurić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-435/05 od 24. 1. 2006. godine;  presuda Okružnog suda u Doboju, broj Gž-37/03 od 17. 6. 2003. godine;  presuda Osnovnog suda u Doboju, broj P-378/01 od 14. 10. 2002. godine. 17. AP 511/04 PODNOSITELJ: Ivo Idžaković Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-1191/03 od 11. 3. 2004. godine;  presuda Općinskog suda u Kaknju, broj P-253/00 od 9. 4. 2003. godine. 18. AP 1260/06 PODNOSITELJICA: Vasvija Skalić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-932/04 od 13. 12. 2005. godine;  rješenja Kantonalnog suda u Bihaću, broj Rsž-917/03 od 24. 8. 2004. godine. 19. AP 3115/06 PODNOSITELJ: Industrijsko preduzeće «Krivaja» d.o.o. Zavidovići Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj 004-0-Gž-06-000347 od 14. 9. 2006. godine;  presuda Općinskog suda u Zavidovićima, broj P-459/04 od 18. 11. 2005. godine. 20. AP 3116/06 PODNOSITELJ: Industrijsko preduzeće «Krivaja» d.o.o. Zavidovići Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj 004-0-Gž-06-000323 od 14. 9. 2006. godine;  presuda Općinskog suda u Zavidovićima, broj P-582/04 od 9. 12. 2005. godine. 21. AP 3265/06 PODNOSITELJ: Industrijsko preduzeće «Krivaja» d.o.o. Zavidovići Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-1586/05 od 19. 9. 2006. godine;  presuda Općinskog suda u Zavidovićima, broj P-553/04 od 18. 10. 2005. godine. 22. AP 729/07 PODNOSITELJICA: Zlatica Ikalović Pobijani akti/predmet apelacije:  zaključak o dozvoli izvršenja Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica, Odsjek Banjaluka, broj 05-050-02-02-2397/99 od 15. 2. 2007. godine. 23. AP 391/06 PODNOSITELJ: «Zovko» d.o.o. Žepče AP-391/06, AP-392/06, AP-393/06, AP-394/06 i AP-395/06 Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj U-2254/01, U-2255/01, U-2256/01, U-2257/01 i U-2258/01. 24. AP 1469/06 PODNOSITELJI: Sead Henić i Selveta Sušić Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena nedonošenja odluke u razumnom ropku u predmetu Osnovnog suda u Prijedoru. 25. AP 552/07 PODNOSITELJI: Zekerija Agić i Adnan Agić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj 097-0-Gž-06-000061 od 12. 12. 2006. godine;  presuda Osnovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj P-376/02-I od 28. 12. 2005. godine. 26. AP 1510/06 PODNOSITELJICA: Metka Dropić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-1364/05 od 27. 3. 2006. godine. 27. AP 1651/06 PODNOSITELJI: Siniša Dujković i dr. Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Doboju, broj 013-0-Pž-06-000 039 od 21. 3. 2006. godine;  rješenje Osnovnog suda u Doboju, broj St-12/04 od 4. 1. 2006. godine. 28. AP 2984/06 PODNOSITELJICA: Sofija Radivojević Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-1384/05 od 23. 5. 2006. godine. 29. AP 3141/06 PODNOSITELJ: Industrijsko preduzeća «Krivaja» d.o.o. Zavidovići Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-1692/05 od 18. 9. 2006. godine;  presuda Općinskog suda u Zavidovićima, broj P-248/04 od 24. 10. 2005. godine. 30. AP 3205/06 PODNOSITELJ: Industrijsko preduzeća «Krivaja» d.o.o. Zavidovići Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj 004-0-Gž-06-000 339 od 28. 9. 2006. godine;  presuda Općinskog suda u Zavidovićima, broj P-197/05 od 15. 12. 2005. godine. 31. AP 3398/06 PODNOSITELJ: Industrijsko preduzeća «Krivaja» d.o.o. Zavidovići Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj 004-0-Gž-06-001 028 od 27. 9. 2006. godine;  presuda Općinskog suda u Zavidovićima, broj P-95/05 od 17. 2. 2006. godine. 32. AP 3425/06 PODNOSITELJ: Koalicija političkih stranaka Patriotski blok BOOS-SDU BiH Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Suda Bosne i Hercegovine, br. Iž-49/06, Iž-51/06 i Iž-52/06 od 26. 10. 2006. godine;  rješenje Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, br. 04-07-1-2224-1-38/06 od 21. 10. 2006. godine, 04-07-1-2224-1-33/06 od 20. 10. 2006. godine i 04-07-1-2224-1-39/06 od 21. 10. 2006. godine. 33. AP 349/06 PODNOSITELJI: Milica Preradović, Borislav Petrović i Čedomir Višekruna Spojene apelacije broj: AP 349/06, AP 1427/06 i AP 2843/06 Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena radi ostvarivanja potraživanja stare devizne štednje. 34. AP 577/07 PODNOSITELJ: Džemal Buza Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Zenici, broj 004-0-Iksž-06-000 056 od 27. 11. 2006. godine;  rješenje Općinskog suda u Visoko, broj 041-0-Iks-06-000 032 od 13. 11. 2006. godine. 35. AP 1953/06 PODNOSITELJ: Hercegovačko-Neretvanski Kanton Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-330/05 od 4. 4.2006. godine. 36. AP 1968/06 PODNOSITELJ: Milorad Dragić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Už-28/05 od 15. 2. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj U-136/04 od 19. 11. 2004 g. 37. AP 3375/06 PODNOSITELJ: Sanel Fazlić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj Kž-140/05 od 7. 9. 2006. godine;  presuda Općinskog suda Bosanska Krupa, broj K-81/05 od 29. 9. 2005. godine. 38. AP 942/06 PODNOSITELJ: Dušan Lečić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske broj Rev-16/04 оd 23. 12. 2005. godine.  presuda Okružnog suda u Trebinju, broj Gž-322/03 od 25. 9. 2003. godine;  presuda Osnovnog suda u Trebinju, broj P-137/02 од 15. 4. 2003. godine. 39. AP 2486/05 PODNOSITELJI: Savka i Slobodan Cvetković Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-1880/04 od 21. 9. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Sarajevu, broj P-272/03 od 25. 6. 2004. godine. 40. AP 3264/06 PODNOSITELJ: Industrijsko preduzeće «Krivaja» d.o.o. Zavidovići Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj 004-0-Gž-06-000089 od 26. 9. 2006. godine. 41. AP 3312/06 PODNOSITELJ: Industrijsko preduzeća «Krivaja» d.o.o., Zavidovići Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj 004-0-Gž-06-000 846 od 12. 10.2006. godine;  presuda Općinskog suda u Zavidovićima, broj P-61/05 od 2. 3. 2006. godine. 42. AP 8/06 PODNOSITELJI: Nikolče Kostov i Ksenija Kostov Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj U-110/04 od 27. 10. 2005. godine;  rješenje Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline, broj 11/2-23-1256-UP-2/03 od 13. 6. 2004. godine;  rješenje Službe obnove i stambeno-komunalnih poslova Općine Bihać, koja je u međuvremenu promijenila svoj naziv u Služba imovinsko–pravnih poslova i katastra nekretnina, broj 04-23-2900/99/3 od 20. 12. 2000. godine. 43. AP 33/06 PODNOSITELJI: Fata Sabljić i dr. Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-294/04 od 27. 10. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda Mostar, broj Gž-590/02 od 22. 1. 2004. godine;  presuda Općinskog suda u Čapljini, broj P: 298/00 od 31. 5.2002. godine. 44. AP 107/06 PODNOSITELJICA: Zorka Bandić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Apelacionog suda Brčko Distrikta, broj Gž-501//05 od 31. 10. 2005. godine;  rješenje Osnovnog suda Brčko Distrikta, broj I-2091/05 od 21. 9. 2005. godine.
Predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Hatidža Hadžiosmanović-Mahić
Podijeli
Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.